Nga: Nghiêm khắc hơn với 'ma men'

Nga: Nghiêm khắc hơn với 'ma men'

Trên cổng thông tin Pháp luật Liên bang Nga vừa đăng tải một quy định mới, chính thức tái áp dụng việc đưa...
Thế giới tiếp tục giải quyết hậu quả đại dịch Covid-19

Thế giới tiếp tục giải quyết hậu quả đại dịch Covid-19

Đoàn kết toàn cầu ứng phó với hậu quả dịch Covid-19

Đoàn kết toàn cầu ứng phó với hậu quả dịch Covid-19

Kêu gọi 'sự đoàn kết mới' trong LHQ để giải quyết hậu quả COVID-19

Kêu gọi 'sự đoàn kết mới' trong LHQ để giải quyết hậu quả COVID-19

Đại hội đồng AIPA 41 họp phiên toàn thể thứ hai

Đại hội đồng AIPA 41 họp phiên toàn thể thứ hai

Campuchia ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về nghị sĩ trẻ

Campuchia ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về nghị sĩ trẻ

Bế mạc Đại hội đồng AIPA 41

Bế mạc Đại hội đồng AIPA 41

AIPA 41: Phiên toàn thể thứ hai thông qua các nội dung chính của kỳ họp

AIPA 41: Phiên toàn thể thứ hai thông qua các nội dung chính của kỳ họp

BÁO CÁO ỦY BAN XÃ HỘI

BÁO CÁO ỦY BAN XÃ HỘI

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp toàn thể lần thứ hai

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp toàn thể lần thứ hai

Thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử

Thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức ký điện tử

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung

Đại hội đồng AIPA 41 thông qua Thông cáo chung

Phiên họp toàn thể thứ hai thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Phiên họp toàn thể thứ hai thông qua Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Trao tặng Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam

Trao tặng Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam

Hội nghị AIPA 41: Nhất trí cao, kịp thời hưởng ứng

Hội nghị AIPA 41: Nhất trí cao, kịp thời hưởng ứng

Ký Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Ký Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

Tạo dựng bản sắc chung, hướng đến sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN

Tạo dựng bản sắc chung, hướng đến sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN

Cuộc chiến chống Covid-19 và quá trình phục hồi kinh tế đòi hỏi mở rộng hợp tác quốc tế

Cuộc chiến chống Covid-19 và quá trình phục hồi kinh tế đòi hỏi mở rộng hợp tác quốc tế

AIPA 41: Nội dung nghị sự mang tính bao trùm, toàn diện, vì sự thịnh vượng chung

AIPA 41: Nội dung nghị sự mang tính bao trùm, toàn diện, vì sự thịnh vượng chung

AIPA 41: Thông qua nhiều nghị quyết vì sự phát triển bền vững của ASEAN

AIPA 41: Thông qua nhiều nghị quyết vì sự phát triển bền vững của ASEAN

Nghị viện AIPA phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh do dịch Covid-19

Nghị viện AIPA phối hợp giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh do dịch Covid-19

Tạo dựng một bản sắc chung, một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hòa thuận

Tạo dựng một bản sắc chung, một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hòa thuận

Đại hội đồng AIPA 41

Đại hội đồng AIPA 41

Nghị viện thành viên AIPA hướng đến kết nối trực tiếp và phục vụ cho người dân

Nghị viện thành viên AIPA hướng đến kết nối trực tiếp và phục vụ cho người dân

AIPA với sứ mệnh hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN

AIPA với sứ mệnh hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN

'Covid-19 mang đến nhiều thay đổi, song ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường'

'Covid-19 mang đến nhiều thay đổi, song ASEAN vẫn mạnh mẽ và tự cường'

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG TẠI HỘI NGHỊ ỦY BAN XÃ HỘI AIPA

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG TẠI HỘI NGHỊ ỦY BAN XÃ HỘI AIPA

AIPA thúc đẩy giải quyết các vấn đề xã hội

AIPA thúc đẩy giải quyết các vấn đề xã hội

AIPA 41: Hợp tác nghị viện, xây dựng cộng đồng có trách nhiệm xã hội

AIPA 41: Hợp tác nghị viện, xây dựng cộng đồng có trách nhiệm xã hội

Hôm nay 9/9, Đại hội đồng AIPA 41 thảo luận nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng

Hôm nay 9/9, Đại hội đồng AIPA 41 thảo luận nhiều vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng

AIPA 41: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong ngày làm việc thứ hai

AIPA 41: Thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trong ngày làm việc thứ hai

Việt Nam đã sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội đồng AIPA 41

Việt Nam đã sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội đồng AIPA 41

AIPA 41 sẽ bàn sâu về gắn kết nghị viện phục hồi kinh tế sau đại dịch

AIPA 41 sẽ bàn sâu về gắn kết nghị viện phục hồi kinh tế sau đại dịch

Dừng thí điểm hợp nhất sẽ có 2 văn phòng tham mưu, giúp việc cấp tỉnh

Dừng thí điểm hợp nhất sẽ có 2 văn phòng tham mưu, giúp việc cấp tỉnh

Đại biểu Quốc hội chỉ được có quốc tịch Việt Nam

Đại biểu Quốc hội chỉ được có quốc tịch Việt Nam

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn quốc tịch với Đại biểu Quốc hội

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn quốc tịch với Đại biểu Quốc hội

Đổi tên 2 Ủy ban của Quốc hội

Đổi tên 2 Ủy ban của Quốc hội

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách tăng lên ít nhất 40%

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách tăng lên ít nhất 40%

Đổi tên hai Ủy ban của Quốc hội

Đổi tên hai Ủy ban của Quốc hội

Có nên 'địa phương hóa' Đoàn Đại biểu Quốc hội?

Có nên 'địa phương hóa' Đoàn Đại biểu Quốc hội?

Chuyên gia Nga đáp lời Trump: Chính Mỹ ăn cắp công nghệ

Chuyên gia Nga đáp lời Trump: Chính Mỹ ăn cắp công nghệ

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp Ban Chấp hành AIPA