Chính quyền Biden có thể tiết lộ hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump

Chính quyền Biden có thể tiết lộ hồ sơ thuế của cựu Tổng thống Trump

Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden có 2 tuần để quyết định ủng hộ hay phản đối tiết lộ hồ sơ thuế của...
Giám sát tiến độ Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Giám sát tiến độ Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QUYẾT TOÁN, KIỂM TOÁN

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Tây Nguyên, duyên hải miền Trung

Phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Tây Nguyên, duyên hải miền Trung

Công cụ hữu hiệu trong giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

Công cụ hữu hiệu trong giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

'Vốn vay nước ngoài về cho vay lại không phải vốn đầu tư công'

'Vốn vay nước ngoài về cho vay lại không phải vốn đầu tư công'

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE CHÍNH PHỦ BÁO CÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG KHOẢN 22 ĐIỀU 4 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14

HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE CHÍNH PHỦ BÁO CÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG KHOẢN 22 ĐIỀU 4 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE CHÍNH PHỦ BÁO CÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG KHOẢN 22 ĐIỀU 4 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE CHÍNH PHỦ BÁO CÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG KHOẢN 22 ĐIỀU 4 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG SỐ 39/2019/QH14

Chuyển 2 dự án 'nghìn tỷ' thuộc cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Chuyển 2 dự án 'nghìn tỷ' thuộc cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Kiểm toán kiến nghị xử lý gần 354 ngàn tỉ đồng

Kiểm toán kiến nghị xử lý gần 354 ngàn tỉ đồng

Vốn đầu tư công không bao gồm vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Vốn đầu tư công không bao gồm vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán Nhà nước chỉ hoạt động theo pháp luật chứ 'không theo ai'

Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán Nhà nước chỉ hoạt động theo pháp luật chứ 'không theo ai'

Vốn vay ODA, vốn vay về cho vay lại không phải là vốn đầu tư công

Vốn vay ODA, vốn vay về cho vay lại không phải là vốn đầu tư công

Tiếp cận kết quả kiểm toán còn chưa thực sự thuận lợi

Tiếp cận kết quả kiểm toán còn chưa thực sự thuận lợi

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Thánh Gióng mà phải đợi 'đủ tuổi quy hoạch', lấy ai đánh thắng giặc Ân?

Thánh Gióng mà phải đợi 'đủ tuổi quy hoạch', lấy ai đánh thắng giặc Ân?

HẢI PHÒNG: HỘI THẢO KHOA HỌC '75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM' (06/01/1946 – 06/01/2021)

HẢI PHÒNG: HỘI THẢO KHOA HỌC '75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM' (06/01/1946 – 06/01/2021)

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nâng hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội

Nâng hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội

Trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội

Trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội

Chưa công bằng giữa các dự án BOT

Chưa công bằng giữa các dự án BOT

Kiểm soát nợ vay, vay nợ và trả nợ

Kiểm soát nợ vay, vay nợ và trả nợ

Chính phủ: Còn một số cách hiểu chưa thống nhất về giao vốn năm 2021

Chính phủ: Còn một số cách hiểu chưa thống nhất về giao vốn năm 2021

Chính phủ 'lo' cách hiểu khác nhau trong bố trí vốn đầu tư công chuyển tiếp

Chính phủ 'lo' cách hiểu khác nhau trong bố trí vốn đầu tư công chuyển tiếp

Gia hạn giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Gia hạn giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Trung Quốc: Triển vọng kinh tế Hong Kong tăng trưởng dương trong năm 2021

Trung Quốc: Triển vọng kinh tế Hong Kong tăng trưởng dương trong năm 2021

Chuyên gia 'bắt bệnh' tham nhũng

Chuyên gia 'bắt bệnh' tham nhũng

Hậu bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn Bộ trưởng Y tế gây bất ngờ

Hậu bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống đắc cử Joe Biden chọn Bộ trưởng Y tế gây bất ngờ

Ông Joe Biden công bố đề cử cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Ông Joe Biden công bố đề cử cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden công bố đề cử Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden công bố đề cử Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh

Ông Joe Biden lựa chọn nhân vật đứng đầu Bộ Y tế Mỹ

Ông Joe Biden lựa chọn nhân vật đứng đầu Bộ Y tế Mỹ

ĐOÀN ĐBQH TỈNH LAI CHÂU TIẾP XÚC CỬ TRI 2 XÃ: NẬM CHA, PA KHÓA

ĐOÀN ĐBQH TỈNH LAI CHÂU TIẾP XÚC CỬ TRI 2 XÃ: NẬM CHA, PA KHÓA

Chọn lọc và sử dụng hợp lý nguồn vốn ODA

Chọn lọc và sử dụng hợp lý nguồn vốn ODA

Tập huấn về thẩm tra, giám sát NSNN, NSĐP và phổ biến các quy định của Luật NSNN

QH không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ, chuyển sát hạch lái xe sang Bộ Công an

QH không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ, chuyển sát hạch lái xe sang Bộ Công an

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với hơn 1 triệu tỷ đồng

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 với hơn 1 triệu tỷ đồng

Năm 2021, dự phòng ngân sách 34,5 nghìn tỷ đồng để xử lý các vấn đề cấp bách do thiên tai, dịch bệnh

Năm 2021, dự phòng ngân sách 34,5 nghìn tỷ đồng để xử lý các vấn đề cấp bách do thiên tai, dịch bệnh

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021

Năm 2021 chi gần 36.000 tỉ đồng để xử lý việc cấp bách

Năm 2021 chi gần 36.000 tỉ đồng để xử lý việc cấp bách

Dành gần 36.000 tỷ xử lý vấn đề cấp bách năm 2021

Dành gần 36.000 tỷ xử lý vấn đề cấp bách năm 2021

Ngân sách 2021 chi bao nhiêu cho phòng, chống Covid-19, thiên tai?

Ngân sách 2021 chi bao nhiêu cho phòng, chống Covid-19, thiên tai?

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2020, 2021

Chưa điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2020, 2021