Tổng kiểm toán Nhà nước: 'Có dấu hiệu vi phạm' mới kiểm toán sẽ bỏ lọt BT, BOT

Tổng kiểm toán Nhà nước: 'Có dấu hiệu vi phạm' mới kiểm toán sẽ bỏ lọt BT, BOT

Chi tiền tỷ lắp camera nhà lãnh đạo: Rút kinh nghiệm là bệnh, tật xấu

Chi tiền tỷ lắp camera nhà lãnh đạo: Rút kinh nghiệm là bệnh, tật xấu

Ủy ban Tài chính – Ngân sách bế mạc phiên họp lần thứ 38

Ủy ban Tài chính – Ngân sách bế mạc phiên họp lần thứ 38

THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XÓA NỢ THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG THU HỒI

THẢO LUẬN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XÓA NỢ THUẾ KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG THU HỒI

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Lối ra nào cho 'bài học đau xót' này?

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Lối ra nào cho 'bài học đau xót' này?

Kiểm toán Nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Kiểm toán Nhà nước có quyền truy cập dữ liệu của doanh nghiệp?

Xóa nợ thuế góp phần làm lành mạnh và minh bạch tài chính

Xóa nợ thuế góp phần làm lành mạnh và minh bạch tài chính

'Sóc Trăng chi 1 tỷ lắp camera nhà lãnh đạo là không thể chấp nhận'

'Sóc Trăng chi 1 tỷ lắp camera nhà lãnh đạo là không thể chấp nhận'

Hợp tác Việt Nam - các nước

Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm toán

Hủy thầu quốc tế Dự án cao tốc Bắc - Nam: 'Hợp lòng dân'

Hủy thầu quốc tế Dự án cao tốc Bắc - Nam: 'Hợp lòng dân'

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện italy

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển hội đàm với Phó Chủ tịch Thượng viện italy

Thúc đẩy hạ tầng đường sắt phát triển: Nút thắt và giải pháp

Thúc đẩy hạ tầng đường sắt phát triển: Nút thắt và giải pháp

Giải pháp nào thúc đẩy hạ tầng đường sắt phát triển?

Giải pháp nào thúc đẩy hạ tầng đường sắt phát triển?

Đường sắt lạc hậu do nhận thức chưa đồng nhất với hành động

Đường sắt lạc hậu do nhận thức chưa đồng nhất với hành động

Đưa ga tàu thành trung tâm thương mại để thúc đẩy đường sắt?

Đưa ga tàu thành trung tâm thương mại để thúc đẩy đường sắt?

'Đầu tư đường sắt không phải 10 đồng là sẽ lấy lại được 10 đồng'

'Đầu tư đường sắt không phải 10 đồng là sẽ lấy lại được 10 đồng'

ĐBQH chỉ rõ kẽ hở luật pháp khiến tội phạm Trung Quốc ngang nhiên lộng hành

ĐBQH chỉ rõ kẽ hở luật pháp khiến tội phạm Trung Quốc ngang nhiên lộng hành

Kiểm toán phải chẩn bệnh như thầy thuốc

Kiểm toán phải chẩn bệnh như thầy thuốc

Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho cuộc di dân ra khỏi Kinh thành

Thừa Thiên Huế: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho cuộc di dân ra khỏi Kinh thành

Cuộc di dân ra khỏi Kinh thành Huế: Cần công khai mẫu thiết kế xây dựng nhà để người dân chọn

Cuộc di dân ra khỏi Kinh thành Huế: Cần công khai mẫu thiết kế xây dựng nhà để người dân chọn

Bộ GTVT 'muốn' giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ

Bộ GTVT 'muốn' giải thể Quỹ Bảo trì đường bộ

Cần kêu gọi, thu hút các 'đại gia' lên miền núi

Cần kêu gọi, thu hút các 'đại gia' lên miền núi

Phải làm rõ tổ chức, cá nhân liên quan đến kiểm toán

Phải làm rõ tổ chức, cá nhân liên quan đến kiểm toán

Thống nhất ban hành Nghị quyết xử lý nợ thuế

Thống nhất ban hành Nghị quyết xử lý nợ thuế

Đề xuất xóa trên 10.500 tỷ đồng nợ thuế: Tránh để chính sách bị lợi dụng

Đề xuất xóa trên 10.500 tỷ đồng nợ thuế: Tránh để chính sách bị lợi dụng

Bố trí 500 tỷ đồng di dân ở Kinh thành Huế

Bố trí 500 tỷ đồng di dân ở Kinh thành Huế

Trình Quốc hội Nghị quyết xử lý tiền nợ thuế không còn khả năng thu tại kỳ họp thứ 8

Trình Quốc hội Nghị quyết xử lý tiền nợ thuế không còn khả năng thu tại kỳ họp thứ 8

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng để nợ đọng thuế

Làm rõ trách nhiệm liên quan đến tình trạng để nợ đọng thuế

Làm rõ trách nhiệm đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế

Làm rõ trách nhiệm đối tượng nộp thuế, cơ quan quản lý thuế

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Cần thí điểm, với bước đi thận trọng đối với hàng hóa quá cảnh

Quy định chặt chẽ, tránh lợi dụng để trốn thuế

Quy định chặt chẽ, tránh lợi dụng để trốn thuế

Chính phủ đề nghị xóa nợ thuế 10.562 tỷ đồng không có khả năng thu hồi

Chính phủ đề nghị xóa nợ thuế 10.562 tỷ đồng không có khả năng thu hồi

Quốc hội lo ngại việc lợi dụng xóa nợ thuế để trục lợi

Quốc hội lo ngại việc lợi dụng xóa nợ thuế để trục lợi

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiện đại hóa hải quan với hàng hóa quá cảnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiện đại hóa hải quan với hàng hóa quá cảnh

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Bố trí 500 tỷ đồng cho Dự án di dân Kinh thành Huế

Bố trí 500 tỷ đồng cho Dự án di dân Kinh thành Huế

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bổ sung dự toán ngân sách vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bổ sung dự toán ngân sách vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn

Bố trí 500 tỷ đồng cho dự án di dân ra khỏi Kinh thành Huế

Bố trí 500 tỷ đồng cho dự án di dân ra khỏi Kinh thành Huế

Sẽ bố trí 500 tỷ đồng cho Dự án di dân Kinh thành Huế

Sẽ bố trí 500 tỷ đồng cho Dự án di dân Kinh thành Huế

Khó xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội

Khó xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động của đại biểu Quốc hội

Hai quan điểm về tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách

Hai quan điểm về tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách

Nhiều cán bộ 'xin rút' khi được quy hoạch về Quốc hội

Nhiều cán bộ 'xin rút' khi được quy hoạch về Quốc hội

Không hiệu quả thì nên bỏ

Không hiệu quả thì nên bỏ

BỐ TRÍ ĐỦ VỐN DI DÂN KHỎI KINH THÀNH HUẾ

BỐ TRÍ ĐỦ VỐN DI DÂN KHỎI KINH THÀNH HUẾ

Làm rõ khái niệm 'cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán'

Làm rõ khái niệm 'cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán'

'Biết rõ có dấu hiệu vi phạm mới được vào kiểm toán thì ... chịu'

'Biết rõ có dấu hiệu vi phạm mới được vào kiểm toán thì ... chịu'

Bỏ quy định về bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho Kiểm toán nhà nước

Bỏ quy định về bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho Kiểm toán nhà nước

Sớm bố trí vốn cho việc di dời dân cư ở khu vực 1 Kinh thành Huế

Sớm bố trí vốn cho việc di dời dân cư ở khu vực 1 Kinh thành Huế

Thi hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước là rất cần thiết

Thi hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước là rất cần thiết

Hà Tĩnh cần có các giải pháp đảm bảo sự bền vững trong thu ngân sách

Hà Tĩnh cần có các giải pháp đảm bảo sự bền vững trong thu ngân sách

Nghệ An cần tạo tiền đề bứt phá thu ngân sách cho giai đoạn mới

Nghệ An cần tạo tiền đề bứt phá thu ngân sách cho giai đoạn mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển tiếp Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển tiếp Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Ông Trump hứa sẽ 'gây bất ngờ' trước cuộc bầu cử bằng việc công khai tình hình tài chính

Ông Trump hứa sẽ 'gây bất ngờ' trước cuộc bầu cử bằng việc công khai tình hình tài chính

Ủy ban Tài chính – Ngân sách thẩm tra báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Ủy ban Tài chính – Ngân sách thẩm tra báo cáo công tác năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước

Vụ xi măng Hải Phòng khai thác đá trái phép: Hải Phòng chỉ đạo khẩn

Vụ xi măng Hải Phòng khai thác đá trái phép: Hải Phòng chỉ đạo khẩn

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Xi măng Vicem Hải Phòng 'băm nát' núi Tràng Kênh, chính quyền ở đâu?

Xi măng Vicem Hải Phòng 'băm nát' núi Tràng Kênh, chính quyền ở đâu?

Xóa hàng chục nghìn tỷ đồng nợ thuế: Đề xuất lập hội đồng tư vấn để tránh 'nhập nhèm'

Xóa hàng chục nghìn tỷ đồng nợ thuế: Đề xuất lập hội đồng tư vấn để tránh 'nhập nhèm'

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về nhân sự

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội

Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Bộ trưởng GTVT thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Bộ trưởng Giao thông thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Bộ trưởng Giao thông thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên UB Tài chính Ngân sách của QH

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên UB Tài chính Ngân sách của QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về nhân sự

Ông Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Ông Nguyễn Văn Thể thôi làm thành viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Công bố sáu Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP LÀ MŨI NHỌN

PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP LÀ MŨI NHỌN

Tung đòn 'ngàn cân' đáp trả lẫn nhau, Mỹ - Trung được gì và mất gì?

Tung đòn 'ngàn cân' đáp trả lẫn nhau, Mỹ - Trung được gì và mất gì?

Ông Trump than 'mất cả đống tài sản' từ khi làm tổng thống

Ông Trump than 'mất cả đống tài sản' từ khi làm tổng thống

Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Cần bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Cần bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì đường bộ

Loại bỏ những quỹ không cần thiết, kiên quyết không thành lập các quỹ mới

Loại bỏ những quỹ không cần thiết, kiên quyết không thành lập các quỹ mới

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

Bổ sung dự toán ngân sách 225.000 USD vốn viện trợ cho Hà Tĩnh, Quảng Bình trong năm 2019

Bổ sung 225.000 USD vốn viện trợ vào dự toán NSNN năm 2019 cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Bổ sung 225.000 USD vốn viện trợ vào dự toán NSNN năm 2019 cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Tránh lệ thuộc nhà tài trợ khi vay vốn ODA

Tránh lệ thuộc nhà tài trợ khi vay vốn ODA

Bổ sung dự toán ngân sách vốn ngoài nước cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Bổ sung dự toán ngân sách vốn ngoài nước cho Hà Tĩnh và Quảng Bình

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào