Quy định về loại hợp đồng lao động và thời gian thử việc theo Bộ Luật Lao động mới

Quy định về loại hợp đồng lao động và thời gian thử việc theo Bộ Luật Lao động mới

Hỏi: Xin cho biết các loại hợp đồng lao động và quy định về thời gian thử việc theo Bộ Luật Lao động năm 2019?
Cần quy định mới để quản lý chặt chẽ nhà, đất phục vụ đối ngoại

Cần quy định mới để quản lý chặt chẽ nhà, đất phục vụ đối ngoại

Nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại: Quy định pháp lý tài chính còn lỏng

Nhà đất phục vụ hoạt động đối ngoại: Quy định pháp lý tài chính còn lỏng

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích

Thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công

Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài sản công

Công dân không có quyền sở hữu súng thể thao và súng săn

Công dân không có quyền sở hữu súng thể thao và súng săn

Nhiều cách làm hay

Nhiều cách làm hay

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Chương trình tổng thể của Chính phủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Hàng loạt điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019

Hàng loạt điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Gỡ vướng pháp lý cho hàng nghìn dự án

Nghị định 148/2020/NĐ-CP: Gỡ vướng pháp lý cho hàng nghìn dự án

Điểm mới của Bộ luật Lao động

Điểm mới của Bộ luật Lao động

Những vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng với người lao động kể từ ngày 1-1-2021

Thanh Hóa: Nhà khách UBND huyện Thọ Xuân được doanh nghiệp của 'vợ sếp' thuê với giá 'bèo'?

Thanh Hóa: Nhà khách UBND huyện Thọ Xuân được doanh nghiệp của 'vợ sếp' thuê với giá 'bèo'?

Những trường hợp nghỉ việc phải báo trước ít nhất 120 ngày

Những trường hợp nghỉ việc phải báo trước ít nhất 120 ngày

Cựu đại úy cảnh sát lĩnh 30 tháng tù

Cựu đại úy cảnh sát lĩnh 30 tháng tù

Chấm dứt sử dụng tài sản công sai mục đích

Chấm dứt sử dụng tài sản công sai mục đích

Vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Tài sản của hơn 100 nghìn đơn vị cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Tài sản của hơn 100 nghìn đơn vị cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Đề xuất đấu giá biển số xe qua các công ty độc lập

Đề xuất đấu giá biển số xe qua các công ty độc lập

Đấu giá biển số xe: Kho biển số xe là sản công

Đấu giá biển số xe: Kho biển số xe là sản công

Vướng mắc ở dự án BT, nhiều cơ chế tháo gỡ nhưng vẫn 'gặp khó'

Vướng mắc ở dự án BT, nhiều cơ chế tháo gỡ nhưng vẫn 'gặp khó'

Bồi dưỡng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Bồi dưỡng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Đấu giá BKS sẽ thực hiện thế nào nào trong Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ?

Đấu giá BKS sẽ thực hiện thế nào nào trong Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ?

Công an TP Hải Phòng thu hồi 10 khẩu súng công cụ hỗ trợ và 67 viên đạn

Công an TP Hải Phòng thu hồi 10 khẩu súng công cụ hỗ trợ và 67 viên đạn

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý sử dụng tài sản công

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý sử dụng tài sản công

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Vận động giao nộp 8 khẩu súng công cụ hỗ trợ

Vận động giao nộp 8 khẩu súng công cụ hỗ trợ

Giải cứu Vietnam Airlines: Chờ đường hướng

Giải cứu Vietnam Airlines: Chờ đường hướng

Hướng dẫn thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Hướng dẫn thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

5 nhóm biển số xe đẹp sẽ được đấu giá

5 nhóm biển số xe đẹp sẽ được đấu giá

Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm việc sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công

Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm việc sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công

Cơ sở dữ liệu về tài sản công cập nhật hơn 5 triệu tỷ đồng tài sản công

Cơ sở dữ liệu về tài sản công cập nhật hơn 5 triệu tỷ đồng tài sản công

Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn?

Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn?

Các trạm BTS cũ lắp đặt trên đất công được duy trì đến khi có quy định mới

Các trạm BTS cũ lắp đặt trên đất công được duy trì đến khi có quy định mới

Doanh nghiệp được duy trì các trạm BTS cũ

Doanh nghiệp được duy trì các trạm BTS cũ

Khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch

Khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch

Chống 'thổi' giá ở các liên doanh, liên kết

Chống 'thổi' giá ở các liên doanh, liên kết

Kiểm soát chặt, tránh hiện tượng 'thổi giá' tài sản công

Kiểm soát chặt, tránh hiện tượng 'thổi giá' tài sản công

Cổ phần hóa vẫn còn tạo kẽ hở cho nhóm lợi ích, tham nhũng

Cổ phần hóa vẫn còn tạo kẽ hở cho nhóm lợi ích, tham nhũng

Tài sản công được giám sát, quản lý ra sao?

Tài sản công được giám sát, quản lý ra sao?

Người dân được chọn biển số xe theo sở thích?

Người dân được chọn biển số xe theo sở thích?

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công tại ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Đề xuất người dân được chọn biển số xe theo sở thích

Đề xuất người dân được chọn biển số xe theo sở thích

Phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ