Đưa 'Siêu ủy ban' 2,3 triệu tỷ đồng thành 'gà đẻ trứng vàng' nhờ tài sản trong dân

Đưa 'Siêu ủy ban' 2,3 triệu tỷ đồng thành 'gà đẻ trứng vàng' nhờ tài sản trong dân

Nhân sự mới TP.HCM, Cần Thơ, Đắk Lắk

Nhân sự mới TP.HCM, Cần Thơ, Đắk Lắk

Nhân sự mới tại TP. HCM, Cần Thơ, Đắk Lắk

Nhân sự mới tại TP. HCM, Cần Thơ, Đắk Lắk

Nhân sự mới TPHCM, Cần Thơ, Đắk Lắk

Nhân sự mới TPHCM, Cần Thơ, Đắk Lắk

Cần Thơ có tân Chủ tịch thành phố

Cần Thơ có tân Chủ tịch thành phố

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ 'đổi' vị trí công tác cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ 'đổi' vị trí công tác cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư

Ông Lê Quang Mạnh đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND TP

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND TP

Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND thành phố

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tân Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói gì khi đắc cử?

Tân Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ nói gì khi đắc cử?

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Nguyên thứ trưởng Bộ KH-ĐT Lê Quang Mạnh làm tân Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Nguyên thứ trưởng Bộ KH-ĐT Lê Quang Mạnh làm tân Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Đồng chí Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Đồng chí Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ là ai?

Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ là ai?

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND thành phố

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND thành phố

Ông Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch

Thành phố Cần Thơ có tân Chủ tịch

Nguyên thứ trưởng Bộ KH-ĐT được bầu làm chủ tịch Cần Thơ

Nguyên thứ trưởng Bộ KH-ĐT được bầu làm chủ tịch Cần Thơ

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND TP

Cần Thơ có tân Chủ tịch UBND TP

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Chủ tịch TP Cần Thơ

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Cần Thơ: Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Cần Thơ: Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh được chỉ định làm Phó bí thư Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh được chỉ định làm Phó bí thư Cần Thơ

Ông Lê Quang Mạnh được giới thiệu giữ chức vụ Chủ tich UBND TP nhiệm ký 2016 - 2021

Ông Lê Quang Mạnh được giới thiệu giữ chức vụ Chủ tich UBND TP nhiệm ký 2016 - 2021

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Cần Thơ

Công bố quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ

Thứ trưởng Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư được giới thiệu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư được giới thiệu làm Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP.Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP.Cần Thơ

Công bố quyết định nhân sự Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Công bố quyết định nhân sự Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Luân chuyển Thứ trưởng Lê Quang Mạnh về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Luân chuyển Thứ trưởng Lê Quang Mạnh về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại TP Cần Thơ

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại TP Cần Thơ

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ trưởng Lê Quang Mạnh làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thứ trưởng Lê Quang Mạnh làm Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ban Bí thư chỉ định người giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ban Bí thư chỉ định người giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phát huy tối đa lợi thế so sánh

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Phát huy tối đa lợi thế so sánh

Khởi động lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi động lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi động lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi động lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi động lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi động lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Khởi động lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Giáo dục Việt Nam đứng thứ 10 thế giới, tôi tin điều đó

Giáo dục Việt Nam đứng thứ 10 thế giới, tôi tin điều đó

Đại biểu Quốc hội lo lắng tính khả thi mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp năm 2020

Đại biểu Quốc hội lo lắng tính khả thi mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp năm 2020

Nền kinh tế đang gặp vấn đề gì?

Nền kinh tế đang gặp vấn đề gì?

Kinh tế, xã hội còn nhiều thách thức

Kinh tế, xã hội còn nhiều thách thức

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

Giáo dục Việt Nam là một trong 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới?

Giáo dục Việt Nam là một trong 10 hệ thống giáo dục hàng đầu của thế giới?

Nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với thách thức từ nội tại

Nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với thách thức từ nội tại

Chuẩn bị công tác lập quy hoạch cho thời kỳ quy hoạch mới

Thanh tra Chính Phủ chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thanh tra Chính Phủ chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công

Chia sẻ dữ liệu cư dân

Chia sẻ dữ liệu cư dân

Ngổn ngang đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân

Ngổn ngang đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân

Dữ liệu dân cư có thể bán, vẫn bảo đảm bí mật đời tư

Dữ liệu dân cư có thể bán, vẫn bảo đảm bí mật đời tư

Tranh luận về việc thu phí sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư

Tranh luận về việc thu phí sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978

13 thứ trưởng 7X, người trẻ nhất sinh năm 1978

Công bố 158 chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố 158 chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau

Phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - IIB

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - IIB

Không để doanh nghiệp chông chênh vì thiếu luật

Không để doanh nghiệp chông chênh vì thiếu luật

Trình Chính phủ đề án Kinh tế chia sẻ trước tháng 6 năm nay

Trình Chính phủ đề án Kinh tế chia sẻ trước tháng 6 năm nay

Kinh tế chia sẻ: Bộ KHĐT nhận diện 3 nhóm vướng mắc

Kinh tế chia sẻ: Bộ KHĐT nhận diện 3 nhóm vướng mắc

Không dễ thu thuế các loại hình kinh tế chia sẻ

Không dễ thu thuế các loại hình kinh tế chia sẻ

Kinh tế chia sẻ: Cơ hội mới để thay đổi phương thức kinh doanh

Kinh tế chia sẻ: Cơ hội mới để thay đổi phương thức kinh doanh

Thu thuế các loại hình kinh tế chia sẻ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

Thu thuế các loại hình kinh tế chia sẻ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói gì?

Đề án về kinh tế chia sẻ sẽ khuyến khích mạnh mẽ việc đưa các hình thức kinh doanh mới vào nền kinh tế

Đề án về kinh tế chia sẻ sẽ khuyến khích mạnh mẽ việc đưa các hình thức kinh doanh mới vào nền kinh tế

Cần khơi thông và giải phóng mọi nguồn năng lượng để Việt Nam phát triển bứt phá

Cần khơi thông và giải phóng mọi nguồn năng lượng để Việt Nam phát triển bứt phá

Đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm

Đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm

Khởi động xây dựng Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều của Việt Nam

Khởi động xây dựng Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều của Việt Nam

Vẫn thiếu vắng nhà đầu tư dài hạn có tiềm lực tài chính mạnh

Vẫn thiếu vắng nhà đầu tư dài hạn có tiềm lực tài chính mạnh