Những trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội

Những trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại...
UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

UBTVQH: Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

Israel chờ cuộc bỏ phiếu quyết định

Israel chờ cuộc bỏ phiếu quyết định

Mỹ viện trợ quân sự bổ sung 150 triệu USD cho Ukraine

25 luật cần sửa đổi, bổ sung để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

25 luật cần sửa đổi, bổ sung để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 14 đến 15-6

UBTVQH chuẩn bị cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

UBTVQH chuẩn bị cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Phiên họp thứ 57 UBTVQH: Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC

Phiên họp thứ 57 UBTVQH: Cho ý kiến về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC

Mỹ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 150 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ quân sự bổ sung trị giá 150 triệu USD cho Ukraine

Chân dung 17 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chân dung 17 Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Liên minh chính phủ mới hình thành tại Israel

Liên minh chính phủ mới hình thành tại Israel

13 Bộ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

13 Bộ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

UB Thường vụ Quốc hội sẽ họp vào 14/6, xem xét nhiều vấn đề quan trọng

UB Thường vụ Quốc hội sẽ họp vào 14/6, xem xét nhiều vấn đề quan trọng

Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 14/6

Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 14/6

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất ưu đãi thuế, phí cho ô tô điện của Vingroup?

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất ưu đãi thuế, phí cho ô tô điện của Vingroup?

ĐẠI BIỂU PHẠM THỊ THANH THỦY- NỮ ĐẠI BIỂU VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ

ĐẠI BIỂU PHẠM THỊ THANH THỦY- NỮ ĐẠI BIỂU VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHỤ NỮ

15 thành viên Chính phủ trúng cử, 5 người lần đầu tham gia Quốc hội

15 thành viên Chính phủ trúng cử, 5 người lần đầu tham gia Quốc hội

Infographic: Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Infographic: Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đâu?

Mỹ: Kêu gọi Quốc hội phê chuẩn ngân sách cho chương trình giảm nợ

Mỹ: Kêu gọi Quốc hội phê chuẩn ngân sách cho chương trình giảm nợ

13 bộ trưởng trúng cử, 5 người lần đầu tham gia Quốc hội

13 bộ trưởng trúng cử, 5 người lần đầu tham gia Quốc hội

UNFPA SẼ TIẾP TỤC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ THANH NIÊN

UNFPA SẼ TIẾP TỤC HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ THANH NIÊN

Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

Chi cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 581.600 tỷ đồng

Chi cân đối ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 581.600 tỷ đồng

Những trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội

Những trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội

UBTVQH sẽ xem xét việc việc xử lý tài chính liên quan đến Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

UBTVQH sẽ xem xét việc việc xử lý tài chính liên quan đến Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn

Trong 'bão giá' nguyên liệu, nhà đầu tư sân bay Long Thành đề nghị được vay, trả bằng USD

Trong 'bão giá' nguyên liệu, nhà đầu tư sân bay Long Thành đề nghị được vay, trả bằng USD

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng trúng cử Quốc hội với tỷ lệ bao nhiêu?

Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng trúng cử Quốc hội với tỷ lệ bao nhiêu?

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Những điểm mới trong cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Những điểm mới trong cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Tín hiệu tích cực từ con số trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tín hiệu tích cực từ con số trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bầu cử QH và HĐND: Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bầu cử QH và HĐND: Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Chi tiết cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Chi tiết cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công rất tốt đẹp - Bài 1: Những con số thuyết phục

Dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn và thành công rất tốt đẹp - Bài 1: Những con số thuyết phục

Có 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Có 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Lần đầu tiên tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt 38,6%

Lần đầu tiên tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt 38,6%

Đồng Tháp có 8 đại biểu Quốc hội khóa XV

Đồng Tháp có 8 đại biểu Quốc hội khóa XV

Có 4 người tự ứng cử trúng cử Quốc hội khóa XV

Có 4 người tự ứng cử trúng cử Quốc hội khóa XV

4 người tự ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là ai?

4 người tự ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là ai?

Bốn người tự ứng cử trúng cử ĐBQH khóa XV

Bốn người tự ứng cử trúng cử ĐBQH khóa XV