Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ họp thứ bảy

Hội đồng nhân dân TP Hà Nội: Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ họp thứ bảy

Cử tri kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn trong cấp đất dịch vụ

Cử tri kiến nghị sớm tháo gỡ khó khăn trong cấp đất dịch vụ

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khóa IX (đợt 1)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khóa IX (đợt 1)

Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp đảm bảo môi trường tại Can Lộc

Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp đảm bảo môi trường tại Can Lộc

Thông cáo số 17, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Thông cáo số 17, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu 'tù tại gia' giảm bớt áp lực quá tải trại giam

Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu 'tù tại gia' giảm bớt áp lực quá tải trại giam

Cử tri Sơn Long đề nghị có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn

Cử tri Sơn Long đề nghị có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn

Bộ trưởng Tô Lâm thảo luận tại tổ về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Bộ trưởng Tô Lâm thảo luận tại tổ về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 'Anh em không ai muốn làm trái...'

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: 'Anh em không ai muốn làm trái...'

Kỳ vọng lớn vào cơ hội hợp tác từ CPTPP

Kỳ vọng lớn vào cơ hội hợp tác từ CPTPP

CPTPP nhận được đồng thuận cao của Quốc hội

CPTPP nhận được đồng thuận cao của Quốc hội

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Việt Nam là quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Việt Nam là quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thẩm quyền của Thường trực HĐND cần được thể chế trong Luật Đầu tư công

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Bích Ngọc: Thẩm quyền của Thường trực HĐND cần được thể chế trong Luật Đầu tư công

Không vì thành tích nông thôn mới mà thống kê 'ép' giảm tỷ lệ hộ nghèo

Không vì thành tích nông thôn mới mà thống kê 'ép' giảm tỷ lệ hộ nghèo

Không nên cho phép Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong đầu tư công

Không nên cho phép Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong đầu tư công

Tuần này, Quốc hội sẽ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2018

Tuần này, Quốc hội sẽ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 2018

Thông báo thay đổi lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND TP tại huyện Thạch Thất, quận Nam Từ Liêm

Thông báo thay đổi lịch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND TP tại huyện Thạch Thất, quận Nam Từ Liêm

Đưa quy hoạch xây dựng tỉnh vào Luật Quy hoạch

Đưa quy hoạch xây dựng tỉnh vào Luật Quy hoạch

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết, thảo luận 4 dự án luật

Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết, thảo luận 4 dự án luật

Tuần này Quốc hội nghe báo cáo về phòng chống tham nhũng

Tuần này Quốc hội nghe báo cáo về phòng chống tham nhũng

Xây dựng nền kinh tế hội nhập và tự chủ

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

QUỐC HỘI CỬ TRI PHÁT SÓNG NGÀY 10/11/2018

Chắc phương án, vững quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn kỳ họp Quốc hội và HĐND TP

Chắc phương án, vững quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn kỳ họp Quốc hội và HĐND TP

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 37 lãnh đạo chủ chốt

HĐND Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 37 lãnh đạo chủ chốt

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Lý luận Trung ương