Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ

Trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử

Đổi mới hoạt động cơ quan dân cử

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tổ chức bầu cử

Ðề nghị xây dựng các khu tái định cư

Họp bàn thành lập Ủy ban Bầu cử thành phố

Thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo

Thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo

Ðề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Phát huy vai trò hiệp thương dân chủ của MTTQ

Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Chuyển 2 dự án 'nghìn tỷ' thuộc cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Chuyển 2 dự án 'nghìn tỷ' thuộc cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Dấu ấn nhiệm kỳ

Dấu ấn nhiệm kỳ

Ðề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh

Ngành Nội chính Ðảng phải hành động, chủ động, quyết liệt hơn trong phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng

Ngành Nội chính Ðảng phải hành động, chủ động, quyết liệt hơn trong phát hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng

Ðề nghị phối hợp với gia đình trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh

Phản bác mạnh mẽ quan điểm sai trái, thù địch

Phản bác mạnh mẽ quan điểm sai trái, thù địch

Ðề nghị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai

Xây dựng nông thôn mới ở cửa ngõ miền Tây

Xây dựng nông thôn mới ở cửa ngõ miền Tây

Tích cực phòng ngừa rủi ro, đảm bảo nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Tích cực phòng ngừa rủi ro, đảm bảo nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Chủ động tham mưu

Chủ động tham mưu

Ðề nghị thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Lựa chọn những người ưu tú nhất để bầu vào Ðại biểu Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ mới

Lựa chọn những người ưu tú nhất để bầu vào Ðại biểu Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ mới

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP Cần Thơ

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP Cần Thơ

Ðề nghị đẩy mạnh phát triển du lịch

Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Giảm bớt trung gian, tăng tính tự chủ

Thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Giảm bớt trung gian, tăng tính tự chủ

Ðề nghị thực hiện có hiệu quả Ðề án mỗi xã một sản phẩm

Thực hiện chủ đề năm 2021 'Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển': Thúc đẩy tinh thần đổi mới

Thực hiện chủ đề năm 2021 'Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển': Thúc đẩy tinh thần đổi mới

Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thông xe cầu Quang Trung - kiến trúc đẹp, hiện đại

Thông xe cầu Quang Trung - kiến trúc đẹp, hiện đại

Tổng kết công tác dân vận năm 2020

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo gia đình chính sách

Tiếp tục huy động các nguồn lực chăm lo gia đình chính sách

Ðề nghị thực hiện tốt Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 'kép'

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 'kép'

Tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy

Tinh gọn biên chế và tổ chức bộ máy

Ðề nghị thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh thiên tai

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Xây dựng Ninh Kiều thành đô thị trung tâm TP Cần Thơ

Xây dựng Ninh Kiều thành đô thị trung tâm TP Cần Thơ