Bộ GTVT đưa nội dung ứng dụng CNTT vào thảo luận trong họp giao ban định kỳ

Bộ GTVT đưa nội dung ứng dụng CNTT vào thảo luận trong họp giao ban định kỳ

Các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải được yêu cầu phải nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò trong xây...
Phát huy những nhân tố tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Phát huy những nhân tố tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Vừa kiên quyết xử lý, vừa phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Vừa kiên quyết xử lý, vừa phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sửa đổi Nghị định để quản lý nền tảng xuyên biên giới

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sửa đổi Nghị định để quản lý nền tảng xuyên biên giới

Xây dựng Chính phủ điện tử không làm tăng biên chế, bộ máy

Xây dựng Chính phủ điện tử không làm tăng biên chế, bộ máy

Chính phủ sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu lớn

Chính phủ sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu lớn

Hạ tầng chứa dữ liệu - Data center có làm lãng phí nguồn lực?

Hạ tầng chứa dữ liệu - Data center có làm lãng phí nguồn lực?

Năm 2020, các bộ ngành, địa phương sẽ hoàn thành trục kết nối cơ sở dữ liệu

Năm 2020, các bộ ngành, địa phương sẽ hoàn thành trục kết nối cơ sở dữ liệu

Bộ KH&CN sẽ ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong năm 2021

Bộ KH&CN sẽ ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở trong năm 2021

Bộ TN&MT sẽ công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022

Bộ TN&MT sẽ công bố dịch vụ chia sẻ dữ liệu số vào năm 2022

Sai phạm trong bồi thường Dự án khu trung tâm hành chính huyện Chư Sê

Sai phạm trong bồi thường Dự án khu trung tâm hành chính huyện Chư Sê

Bộ, tỉnh phải lên kế hoạch cung cấp dữ liệu mở

Bộ, tỉnh phải lên kế hoạch cung cấp dữ liệu mở

Đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số vào cuộc sống

Đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số vào cuộc sống

Đảm bảo sự tham gia của xã hội trong phòng,chống tham nhũng

Đảm bảo sự tham gia của xã hội trong phòng,chống tham nhũng

Dữ liệu số sẽ là nền tảng để phát triển, hướng tới Chính phủ số

Dữ liệu số sẽ là nền tảng để phát triển, hướng tới Chính phủ số

Dữ liệu mở nhân đôi khả năng tiếp thị cho doanh nghiệp

Dữ liệu mở nhân đôi khả năng tiếp thị cho doanh nghiệp

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Những quy định mới từ tháng 2/2020

Những quy định mới từ tháng 2/2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2020

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2020

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 2/2020

Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân sống giữa thành phố nhiều năm không có điện sinh hoạt

Thanh Hóa: Hàng chục hộ dân sống giữa thành phố nhiều năm không có điện sinh hoạt