Bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy các mục tiêu trọng điểm

Bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy các mục tiêu trọng điểm

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 22-1-2021 về công tác phòng cháy, chữa...
Cận cảnh: Dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIII

Cận cảnh: Dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIII

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung

Chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XIII sáng 25/1

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội Đảng lần thứ XIII sáng 25/1

Đại hội XIII, hơn nửa thời gian dành cho công tác nhân sự

Đại hội XIII, hơn nửa thời gian dành cho công tác nhân sự

Trung tâm báo chí sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Trung tâm báo chí sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng

Phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng

Thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Thắt chặt an ninh để đảm bảo an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Đại hội Đảng lần thứ XIII họp phiên trù bị

Đại hội Đảng lần thứ XIII họp phiên trù bị

Không khí tác nghiệp đại hội XIII của Đảng

Không khí tác nghiệp đại hội XIII của Đảng

Cán bộ, người dân Hà Nội gửi gắm niềm tin vào những quyết sách từ Đại hội XIII của Đảng

Cán bộ, người dân Hà Nội gửi gắm niềm tin vào những quyết sách từ Đại hội XIII của Đảng

Vị Đại sứ ba lần dự Đại hội Đảng: Tôi có thể viết sách về Việt Nam

Vị Đại sứ ba lần dự Đại hội Đảng: Tôi có thể viết sách về Việt Nam

Ngày đầu tác nghiệp sôi nổi tại Đại hội XIII

Ngày đầu tác nghiệp sôi nổi tại Đại hội XIII

Hình ảnh các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Đại hội XIII khơi dậy khát vọng, tiềm năng người Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương: Đại hội XIII khơi dậy khát vọng, tiềm năng người Việt Nam

Hình ảnh đại biểu dự phiên trù bị, thông qua chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh đại biểu dự phiên trù bị, thông qua chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Giao thông Thủ đô được đảm bảo an toàn trong ngày đầu Đại hội XIII của Đảng

Giao thông Thủ đô được đảm bảo an toàn trong ngày đầu Đại hội XIII của Đảng

ĐẮK LẮK: RỰC RỠ ĐƯỜNG CỜ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

ĐẮK LẮK: RỰC RỠ ĐƯỜNG CỜ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Tấn công mạng tăng đột biến

Tấn công mạng tăng đột biến

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử

Kiểm soát hoạt động xây dựng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII

Kiểm soát hoạt động xây dựng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị

1.587 đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Triệu con tim, một ý chí hướng về Đại hội Đảng XIII

Triệu con tim, một ý chí hướng về Đại hội Đảng XIII

Chùm ảnh: Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh: Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Triệu con tim, một ý chí

Triệu con tim, một ý chí

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội

Triển lãm tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội

Ý kiến tâm huyết của các đại biểu trước kỳ họp lần thứ XIII của Đảng

Ý kiến tâm huyết của các đại biểu trước kỳ họp lần thứ XIII của Đảng

'Trung ương có sự thống nhất, đồng thuận cao về nhân sự khóa mới'

'Trung ương có sự thống nhất, đồng thuận cao về nhân sự khóa mới'

Các đại biểu dự ĐH Đảng XIII viếng lăng Bác

Gần 1.600 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Gần 1.600 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đảng XIII

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội

Chiếu phim chào mừng Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội

Chiếu phim chào mừng Đại hội XIII của Đảng tại Hà Nội

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Phiên họp trù bị Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Rộn ràng Xuân tình nguyện

Rộn ràng Xuân tình nguyện

Việt Nam cất cánh bằng bản lĩnh

Việt Nam cất cánh bằng bản lĩnh

Đại hội Đảng XIII mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Đại hội Đảng XIII mang nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Truyền thông Đông Nam Á nêu bật chương trình nghị sự của Đại hội Đảng XIII

Truyền thông Đông Nam Á nêu bật chương trình nghị sự của Đại hội Đảng XIII