Khai mạc triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại

Khai mạc triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại

Chiều 18.1 tại Hà Nội, triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' do Bộ VHTTDL chỉ đạo tổ chức đã chính thức khai...
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII có số lượng và cơ cấu hợp lý

Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII có số lượng và cơ cấu hợp lý

Sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thông báo về Đại hội XIII tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Thông báo về Đại hội XIII tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế

Ký giao ước thi đua xây dựng ''Xứ, họ đạo tiên tiến'' trong đồng bào Công giáo Thủ đô

Ký giao ước thi đua xây dựng ''Xứ, họ đạo tiên tiến'' trong đồng bào Công giáo Thủ đô

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Phóng viên báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng được xét nghiệm COVID-19

Khai mạc Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' tại Thủ đô Hà Nội

Khai mạc Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' tại Thủ đô Hà Nội

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các phóng viên tác nghiệp tại Đại hội XIII

Phóng viên báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng được xét nghiệm COVID-19

Phóng viên báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng được xét nghiệm COVID-19

Thông báo với quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thông báo với quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII: Khâu 'then chốt' của nhiệm vụ 'then chốt'.

Công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII: Khâu 'then chốt' của nhiệm vụ 'then chốt'.

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước

Lan tỏa tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ

Lan tỏa tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - Khẳng định niềm tin son sắt

Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - Khẳng định niềm tin son sắt

Tư lệnh Biên phòng thị sát tuyến biên giới Gia Lai

Tư lệnh Biên phòng thị sát tuyến biên giới Gia Lai

Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội

Cơ bản hoàn thành cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội

Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Xét nghiệm Covid-19 đối với phóng viên tham gia đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Trưng bày hơn 600 hình ảnh, hiện vật, sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam

Trưng bày hơn 600 hình ảnh, hiện vật, sách, báo về Đảng Cộng sản Việt Nam

Hơn 500 phóng viên đăng ký tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hơn 500 phóng viên đăng ký tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Khai mạc triển lãm 'Đảng ta thật sự vĩ đại'

Khai mạc triển lãm 'Đảng ta thật sự vĩ đại'

Hàng trăm tài liệu trưng bày tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Hàng trăm tài liệu trưng bày tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Bộ Công an bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Bộ Công an bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Các Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Các Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tôn vinh truyền thống, thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tôn vinh truyền thống, thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng

Đảm bảo điều kiện tác nghiệp cho phóng viên tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đảm bảo điều kiện tác nghiệp cho phóng viên tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo

Trung ương khóa mới phải tiêu biểu về trí tuệ, có tư duy đổi mới, sáng tạo

Đường phố Hà Nội lộng lẫy cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Đường phố Hà Nội lộng lẫy cờ hoa trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội: Trang trí pano, áp-phích ở các tuyến phố chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hà Nội: Trang trí pano, áp-phích ở các tuyến phố chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

'Sắt son niềm tin theo Đảng' – chương trình đặc biệt của Nhà hát CAND

'Sắt son niềm tin theo Đảng' – chương trình đặc biệt của Nhà hát CAND

Ngày 19-1: Hoàn thành công tác trang trí cây hoa, cây cảnh

Ngày 19-1: Hoàn thành công tác trang trí cây hoa, cây cảnh

Hiểu hơn về lịch sử Đảng qua Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Hiểu hơn về lịch sử Đảng qua Triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Chùm ảnh: Xét nghiệm COVID-19 với các phóng viên đưa tin tại Đại hội XIII

Chùm ảnh: Xét nghiệm COVID-19 với các phóng viên đưa tin tại Đại hội XIII

Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Trung tâm Hội nghị Quốc gia trang hoàng chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Hà Nội gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội gắn biển công trình trường học chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Tăng số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu

Tăng số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực trọng yếu

Hàng trăm phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng được xét nghiệm Covid-19

Hàng trăm phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng được xét nghiệm Covid-19

Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Kết quả nhiệm kỳ khóa XII tạo động lực đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên