Các ứng cử viên mong muốn chương trình hành động đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri

Các ứng cử viên mong muốn chương trình hành động đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri

Ngày 10-5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cùng các...
Hòa Bình, Lâm Đồng, Đắk Lắk tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến

Hòa Bình, Lâm Đồng, Đắk Lắk tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến

Mong muốn ứng cử viên mang tiếng nói của cử tri Hòa Bình đến các diễn đàn Quốc hội

Mong muốn ứng cử viên mang tiếng nói của cử tri Hòa Bình đến các diễn đàn Quốc hội

Đồng chí Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

Đồng chí Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Hòa Bình

6 tân Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

6 tân Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy vừa được Bộ Chính trị bổ nhiệm

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử

Hòa Bình: Quyết tâm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử

Hòa Bình: Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử

Hòa Bình: Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người đại biểu dân cử

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Đắk Lắk có tân Bí thư Tỉnh ủy

Đắk Lắk có tân Bí thư Tỉnh ủy

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung làm bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung làm bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung được điều động giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung được điều động giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Nỗ lực hết mình để Đắk Lắk phát triển xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

Nỗ lực hết mình để Đắk Lắk phát triển xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

Đắk Lắk có Tân Bí thư tỉnh ủy

Đắk Lắk có Tân Bí thư tỉnh ủy

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đồng chí Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đắk Lắk có tân Bí thư Tỉnh ủy

Đắk Lắk có tân Bí thư Tỉnh ủy

Người thay ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Đắk Lắk là ai?

Người thay ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Đắk Lắk là ai?

Chủ tịch Đắk Nông làm Bí thư Đắk Lắk

Chủ tịch Đắk Nông làm Bí thư Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông làm Bí thư tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông làm Bí thư tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông được điều động giữ chức Bí thư tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông được điều động giữ chức Bí thư tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Chủ tịch tỉnh Đắk Nông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Ông Phạm Gia Túc giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Hòa Bình về công tác chuẩn bị bầu cử

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Hòa Bình về công tác chuẩn bị bầu cử

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Hòa Bình

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Hòa Bình

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Hòa Bình

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại Hòa Bình

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Ông Phạm Gia Túc làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

Đồng chí Phạm Gia Túc được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nam Định