Nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý, điều hành ngân sách địa phương

Nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý, điều hành ngân sách địa phương

Giai đoạn 2016-2020, phân cấp quản lý, điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với việc...
Bình Dương thu ngân sách nhà nước đạt 50,3% dự toán

Bình Dương thu ngân sách nhà nước đạt 50,3% dự toán

Long An: Tăng thu ngân sách qua thanh, kiểm tra chống thất thu thuế

Long An: Tăng thu ngân sách qua thanh, kiểm tra chống thất thu thuế

Chính sách tài khóa chủ động, tích cực hỗ trợ ứng phó dịch bệnh

Chính sách tài khóa chủ động, tích cực hỗ trợ ứng phó dịch bệnh

Bế mạc Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cần linh hoạt trong tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài

Cần linh hoạt trong tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài

Bộ Tài chính đặt mục tiêu thu nội địa năm 2022 tăng 6 - 8%: Dự toán được xây dựng phấn đấu ở mức tích cực, khả thi

Bộ Tài chính đặt mục tiêu thu nội địa năm 2022 tăng 6 - 8%: Dự toán được xây dựng phấn đấu ở mức tích cực, khả thi

Điều hành thu - chi ngân sách nhà nước kịp thời, đảm bảo 'mục tiêu kép'

Điều hành thu - chi ngân sách nhà nước kịp thời, đảm bảo 'mục tiêu kép'

Infographics: Lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Infographics: Lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm của Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 175 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm của Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 175 nghìn tỷ đồng

Ngân sách Trung ương dành 14,5 nghìn tỷ đồng mua vắc-xin phòng Covid-19

Ngân sách Trung ương dành 14,5 nghìn tỷ đồng mua vắc-xin phòng Covid-19

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành toàn bộ công tác nhân sự

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV sẽ hoàn thành toàn bộ công tác nhân sự

Bế mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngân sách trung ương sẵn sàng 14,5 nghìn tỷ mua vắc xin COVID-19

Ngân sách trung ương sẵn sàng 14,5 nghìn tỷ mua vắc xin COVID-19

Bảo đảm cân đối thu, chi, tiết giảm mạnh các nhiệm vụ chi chưa cần thiết

Bảo đảm cân đối thu, chi, tiết giảm mạnh các nhiệm vụ chi chưa cần thiết

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới

Nợ thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng

Nợ thuế của doanh nghiệp có xu hướng tăng

Đầu tư công - 'Bệ đỡ' cho tăng trưởng kinh tế

Đầu tư công - 'Bệ đỡ' cho tăng trưởng kinh tế

Sức chống chịu của doanh nghiệp suy giảm bởi dịch bệnh

Sức chống chịu của doanh nghiệp suy giảm bởi dịch bệnh

Triển khai các gói hỗ trợ cho đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19 còn chậm

Triển khai các gói hỗ trợ cho đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19 còn chậm

Gia hạn, miễn giảm 23,46 nghìn tỷ thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Gia hạn, miễn giảm 23,46 nghìn tỷ thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Những tháng đầu năm, kinh tế đạt được thành quả nhất định

Những tháng đầu năm, kinh tế đạt được thành quả nhất định

Chấn chỉnh công tác quản lý hóa đơn, thuế trên địa bàn tỉnh

Chấn chỉnh công tác quản lý hóa đơn, thuế trên địa bàn tỉnh

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội trong tháng 7

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội trong tháng 7

Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV

Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV

Công ty Nutri One được giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan

Công ty Nutri One được giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan

Long An thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ

Long An thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội trong tháng 7

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội trong tháng 7

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Địa phương hụt thu phải giảm chi trong dự toán

Địa phương hụt thu phải giảm chi trong dự toán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về nhiều vấn đề quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về nhiều vấn đề quan trọng

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng cục Thuế rà soát, thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế

Tổng cục Thuế rà soát, thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế

Khai mạc Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 57

Khai mạc Phiên họp 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Khai mạc Phiên họp 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 57 của UBTV Quốc hội

Hôm nay, khai mạc phiên họp thứ 57 của UBTV Quốc hội

Số thu từ thoái vốn nhà nước tăng khá

Số thu từ thoái vốn nhà nước tăng khá

5 tháng đầu năm, Cục Thuế Long An thu ngân sách tăng 31,5%

5 tháng đầu năm, Cục Thuế Long An thu ngân sách tăng 31,5%

TP. Hải Phòng: Thu nội địa khả năng vượt dự toán nhờ Vinfast

TP. Hải Phòng: Thu nội địa khả năng vượt dự toán nhờ Vinfast

Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

5 tháng đầu năm 2021, thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 30 nghìn tỷ đồng

5 tháng đầu năm 2021, thanh tra ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính hơn 30 nghìn tỷ đồng