Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 11,5 ngày. Trong đó, sẽ dành 5 ngày cho công tác...
Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp tháng 7

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp tháng 7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/7

Dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7

Dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ họp tập trung vào ngày 20-7

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ họp tập trung vào ngày 20-7

Quỹ vắc xin đã chính thức vượt 5.000 tỷ đồng

Quỹ vắc xin đã chính thức vượt 5.000 tỷ đồng

Quốc hội khóa XV dành 5 ngày cho công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên

Quốc hội khóa XV dành 5 ngày cho công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dành 5 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dành 5 ngày cho công tác nhân sự

Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV

Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Chương trình xây dựng luật 'không thấy bóng dáng Luật Đất đai'

Chương trình xây dựng luật 'không thấy bóng dáng Luật Đất đai'

Dự kiến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7

Dự kiến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7

Làm rõ những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử

Làm rõ những kết quả lần đầu tiên đạt được trong quá trình tổ chức bầu cử

Nhiều kết quả 'lần đầu tiên'

Nhiều kết quả 'lần đầu tiên'

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội băn khoăn khi sửa đổi Luật Đất đai chưa được đề xuất trong chương trình xây dựng Luật

Thường vụ Quốc hội băn khoăn khi sửa đổi Luật Đất đai chưa được đề xuất trong chương trình xây dựng Luật

Chưa thấy đề xuất Quốc hội sửa Luật Đất đai 2013

Chưa thấy đề xuất Quốc hội sửa Luật Đất đai 2013

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội phê bình việc chậm chuẩn bị hồ sơ luật

Chủ tịch Quốc hội phê bình việc chậm chuẩn bị hồ sơ luật

Không có đơn vị bầu cử đại biểu QH, HĐND cấp tỉnh nào phải bầu cử lại

Không có đơn vị bầu cử đại biểu QH, HĐND cấp tỉnh nào phải bầu cử lại

Khai mạc Phiên họp 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về nhiều vấn đề quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bàn về nhiều vấn đề quan trọng

Khai mạc Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 57 của UBTV Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp thứ 57 của UBTV Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 57

Khai mạc Phiên họp 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Khai mạc Phiên họp 57 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

Xem xét, quyết định phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm nhân sự mới

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phương án tài chính cho PVN trong vụ Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến phương án tài chính cho PVN trong vụ Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Thắng liên tiếp Indonesia và Malaysia, đội tuyển Việt Nam nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng

Thắng liên tiếp Indonesia và Malaysia, đội tuyển Việt Nam nhận 5 tỷ đồng tiền thưởng

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy nhanh chiến lược vắc xin, sớm miễn dịch cộng đồng

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy nhanh chiến lược vắc xin, sớm miễn dịch cộng đồng

Đẩy nhanh chiến lược vaccine và coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ mô

Đẩy nhanh chiến lược vaccine và coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ mô

'Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vaccine ngừa Covid-19'

'Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn vaccine ngừa Covid-19'

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy nhanh chiến lược vắc xin để sớm miễn dịch cộng đồng

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy nhanh chiến lược vắc xin để sớm miễn dịch cộng đồng

Đẩy nhanh chiến lược vaccine và chú trọng bảo đảm kinh tế vĩ mô

Đẩy nhanh chiến lược vaccine và chú trọng bảo đảm kinh tế vĩ mô

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm có kịch bản tăng trưởng, không chủ quan với lạm phát

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm có kịch bản tăng trưởng, không chủ quan với lạm phát

Cần đẩy nhanh chiến lược vắc-xin và tổng kết gói hỗ trợ thiệt hại do Covid-19

Cần đẩy nhanh chiến lược vắc-xin và tổng kết gói hỗ trợ thiệt hại do Covid-19

Đẩy nhanh chiến lược vaccine phòng COVID-19, coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ mô

Đẩy nhanh chiến lược vaccine phòng COVID-19, coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ mô

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy nhanh chiến lược vaccine và coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ mô

Chủ tịch Quốc hội: Đẩy nhanh chiến lược vaccine và coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ mô

Đẩy nhanh chiến lược vaccine, coi trọng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

Đẩy nhanh chiến lược vaccine, coi trọng đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô

Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng