Điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN đối với 20 Cục Hải quan địa phương

Điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN đối với 20 Cục Hải quan địa phương

9 tháng, Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 81,6% chỉ tiêu

9 tháng, Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 81,6% chỉ tiêu

KBNN 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

KBNN 'thúc' triển khai hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước

Hải quan Quảng Ninh: Dồn sức thu ngân sách những tháng cuối năm

Hải quan Quảng Ninh: Dồn sức thu ngân sách những tháng cuối năm

Hải quan Bình Dương phát huy vai trò mô hình 'Chính quyền, công sở thân thiện'

Hải quan Bình Dương phát huy vai trò mô hình 'Chính quyền, công sở thân thiện'

Khai sai thông tin, Công ty Cổ phần G.T. bị phạt và ấn định thuế hơn 24 tỷ đồng

Khai sai thông tin, Công ty Cổ phần G.T. bị phạt và ấn định thuế hơn 24 tỷ đồng