Hải quan Cao Bằng thu ngân sách vượt 124% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

Hải quan Cao Bằng thu ngân sách vượt 124% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

Tiếp nối thành công của năm 2020, năm 2021, Cục Hải quan Cao Bằng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân...
Cục Hải quan Long An: Mục tiêu thu ngân sách năm 2021 vượt chỉ tiêu được giao

Cục Hải quan Long An: Mục tiêu thu ngân sách năm 2021 vượt chỉ tiêu được giao

Yêu cầu tiết kiệm chi cao hơn trong năm 2021

Yêu cầu tiết kiệm chi cao hơn trong năm 2021

Hải quan Bình Phước thu ngân sách vượt 10% chỉ tiêu phấn đấu

Hải quan Bình Phước thu ngân sách vượt 10% chỉ tiêu phấn đấu

Dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính điện tử là dịch vụ công thứ 2.700 trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính điện tử là dịch vụ công thứ 2.700 trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Tổng cục Thuế hoàn thành vượt kế hoạch tích hợp Dịch vụ công lên cổng Dịch vụ công quốc gia

Tổng cục Thuế hoàn thành vượt kế hoạch tích hợp Dịch vụ công lên cổng Dịch vụ công quốc gia

Hải quan Bình Phước: Thu ngân sách tăng cao đột biến

Hải quan Bình Phước: Thu ngân sách tăng cao đột biến

Dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700 có thể giúp giảm 6 triệu ngày lao động/năm

Dịch vụ công trực tuyến thứ 2.700 có thể giúp giảm 6 triệu ngày lao động/năm

Hải quan Quảng Ninh: Thu ngân sách vượt 15% chỉ tiêu phấn đấu

Hải quan Quảng Ninh: Thu ngân sách vượt 15% chỉ tiêu phấn đấu

Cục Hải quan Thanh Hóa: Xác lập kỷ lục về thu ngân sách trong năm 2020

Cục Hải quan Thanh Hóa: Xác lập kỷ lục về thu ngân sách trong năm 2020

Trà Vinh: Vượt qua Covid-19, kết quả thu ngân sách vẫn nhiều khả quan

Trà Vinh: Vượt qua Covid-19, kết quả thu ngân sách vẫn nhiều khả quan

Chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán

Chi đầu tư phát triển đạt 71,4% dự toán

Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

11 tháng thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán

11 tháng thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán

Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

Hải quan Đắk Lắk thu ngân sách vượt dự toán

Hải quan Đắk Lắk thu ngân sách vượt dự toán

Cục Thuế Yên Bái: Thu nội địa vượt 9% dự toán pháp lệnh

Cục Thuế Yên Bái: Thu nội địa vượt 9% dự toán pháp lệnh

Xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ Lào, Cuba: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước

Xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ Lào, Cuba: Thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước

Hải Phòng cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải Phòng cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hải Phòng tập trung mọi nguồn lực phát triển dịch vụ cảng biển

Hải Phòng tập trung mọi nguồn lực phát triển dịch vụ cảng biển

Cục Thuế Hà Tĩnh: Dồn lực thu ngân sách chặng nước rút

Cục Thuế Hà Tĩnh: Dồn lực thu ngân sách chặng nước rút

Ngành Hải quan nỗ lực thu ngân sách cuối năm

Ngành Hải quan nỗ lực thu ngân sách cuối năm

Hà Tĩnh: Thu ngân sách vượt dự toán Bộ Tài chính giao

Hà Tĩnh: Thu ngân sách vượt dự toán Bộ Tài chính giao

10 tháng Cục Thuế Tuyên Quang thu được 1.700 tỷ đồng

10 tháng Cục Thuế Tuyên Quang thu được 1.700 tỷ đồng

Thu ngân sách hơn 6.280 tỷ đồng, Cục Thuế Hà Tĩnh vượt dự toán Bộ Tài chính giao

Thu ngân sách hơn 6.280 tỷ đồng, Cục Thuế Hà Tĩnh vượt dự toán Bộ Tài chính giao

Cục Hải quan Quảng Ninh: 90 ngày đêm nước rút

Cục Hải quan Quảng Ninh: 90 ngày đêm nước rút

Linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định nguồn thu

Linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định nguồn thu

Tạo đột phá mới trong cải cách kiểm tra chuyên ngành

Tạo đột phá mới trong cải cách kiểm tra chuyên ngành

Cục Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 8.933 tỷ đồng

Cục Hải quan Bình Dương thu ngân sách đạt 8.933 tỷ đồng

Tháng 8/2020: Cục Hải quan Cần Thơ thu ngân sách đạt 122,78 tỷ đồng

Tháng 8/2020: Cục Hải quan Cần Thơ thu ngân sách đạt 122,78 tỷ đồng

Ngành Thuế tỉnh: Động lực từ các phong trào thi đua

Ngành Thuế tỉnh: Động lực từ các phong trào thi đua

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách tăng 15%

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách tăng 15%

Cục Thuế Quảng Ninh: Nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng có hiệu quả

Cục Thuế Quảng Ninh: Nhiều sáng kiến, cải tiến được áp dụng có hiệu quả

Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt hơn 78% dự toán

Cục Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt hơn 78% dự toán

Quảng Ninh: Dự kiến thu ngân sách năm 2020 có thể đạt 42 nghìn tỷ đồng

Quảng Ninh: Dự kiến thu ngân sách năm 2020 có thể đạt 42 nghìn tỷ đồng

Hải quan Quảng Bình phấn đấu thu đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

Hải quan Quảng Bình phấn đấu thu đạt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao

Dồn lực thu ngân sách

Dồn lực thu ngân sách

Bình Phước cần cải thiện môi trường đầu tư để đón làn sóng mới

Bình Phước cần cải thiện môi trường đầu tư để đón làn sóng mới

Bình Dương dự kiến hụt thu hàng nghìn tỷ đồng

Bình Dương dự kiến hụt thu hàng nghìn tỷ đồng

Cục Hải quan Quảng Ninh: Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Cục Hải quan Quảng Ninh: Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Hải quan tỉnh: Đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách

Hải quan tỉnh: Đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách

Về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu

Về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu

Đến giữa tháng 2/2020, Hải quan Hải Phòng đã thu ngân sách được 5.900 tỷ đồng

Đến giữa tháng 2/2020, Hải quan Hải Phòng đã thu ngân sách được 5.900 tỷ đồng

Nguy cơ nguồn thu ngân sách giảm do dịch COVID-19

Nguy cơ nguồn thu ngân sách giảm do dịch COVID-19

Cục Hải quan An Giang: Đột phá trong thu ngân sách Nhà nước

Cục Hải quan An Giang: Đột phá trong thu ngân sách Nhà nước