Quan điểm phát triển vùng ĐBSCL-MDIRP quy hoạch gì cho thời kỳ(2021-2030)

Quan điểm phát triển vùng ĐBSCL-MDIRP quy hoạch gì cho thời kỳ(2021-2030)

Bài viết trình bày nhận xét liên quan đến quan điểm phát triển vùng trong MDIRP, và đề xuất của MDIRP cho...
Định vị lại cấu trúc phát triển cho ĐBSCL

Định vị lại cấu trúc phát triển cho ĐBSCL

Đổi mới quy hoạch đô thị theo hướng tích hợp đa ngành

Đổi mới quy hoạch đô thị theo hướng tích hợp đa ngành

Đồng bằng sông Cửu Long phải 'sống chung' với nước biển dâng

Đồng bằng sông Cửu Long phải 'sống chung' với nước biển dâng

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ra sao để tạo sự đột phá?

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ra sao để tạo sự đột phá?

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cần đặc biệt quan tâm chính sách phát triển đô thị

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm: Cần đặc biệt quan tâm chính sách phát triển đô thị

Phát triển mạng lưới đô thị biển - một hướng đi mới của kinh tế biển nước ta

Phát triển mạng lưới đô thị biển - một hướng đi mới của kinh tế biển nước ta

Hà Nội xây thành phố sáng tạo: dựa trên khoa học công nghệ hay bất động sản?

Hà Nội xây thành phố sáng tạo: dựa trên khoa học công nghệ hay bất động sản?

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030

Sớm điều chỉnh những bất cập trong việc tách thửa đất

KTS Đào Ngọc Nghiêm:Quy hoạch đất đai phải là quy hoạch ngành

KTS Đào Ngọc Nghiêm:Quy hoạch đất đai phải là quy hoạch ngành

Hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL thực hiện quy hoạch phát triển bền vững

Tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Đặc khu Bắc Vân Phong

Tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Đặc khu Bắc Vân Phong

Hành lang xanh Sông Hồng: Giấc mơ 2050 từ nét vẽ hơn 100 năm trước

Hành lang xanh Sông Hồng: Giấc mơ 2050 từ nét vẽ hơn 100 năm trước

Phải đánh giá toàn diện các yếu tố khi lập quy hoạch vùng ĐBSCL

Phải đánh giá toàn diện các yếu tố khi lập quy hoạch vùng ĐBSCL

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Nhanh chóng rà soát những bất cập của Quyết định 60

Nhanh chóng rà soát những bất cập của Quyết định 60

Quyết định 60 không gắn với luật nào?

Quyết định 60 không gắn với luật nào?

Bộ Giao thông khẳng định doanh nghiệp vận tải ô tô sẽ thuận lợi hơn với trần pháp lý mới

Bộ Giao thông khẳng định doanh nghiệp vận tải ô tô sẽ thuận lợi hơn với trần pháp lý mới

Vì sao cần sửa đổi luật đất đai

Vì sao cần sửa đổi luật đất đai

Đề nghị địa phương không phản đối điện than: Đầy đủ là...

Đề nghị địa phương không phản đối điện than: Đầy đủ là...

Một thông tư có thể đồng thời sửa đổi nội dung trong các thông tư khác?

Một thông tư có thể đồng thời sửa đổi nội dung trong các thông tư khác?

Tháo gỡ điểm nghẽn để khai thác đất hiệu quả

Tháo gỡ điểm nghẽn để khai thác đất hiệu quả

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Khắc phục không gian kinh tế chia cắt, tạo đà đột phá

Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực ngành Nước Việt Nam

Trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực ngành Nước Việt Nam

Kiên Giang: Cần tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

Kiên Giang: Cần tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc

ĐBSCL giảm trồng lúa để phù hợp với biến đổi khí hậu

ĐBSCL giảm trồng lúa để phù hợp với biến đổi khí hậu