Tăng cường thực hiện kiểm tra trị giá những mặt hàng NK nhiều cuối năm

Tăng cường thực hiện kiểm tra trị giá những mặt hàng NK nhiều cuối năm

Trường Hải quan Việt Nam: Cần đào tạo đội ngũ công chức tinh thông về nghiệp vụ

Trường Hải quan Việt Nam: Cần đào tạo đội ngũ công chức tinh thông về nghiệp vụ

Lào Cai: Siết cờ bạc trá hình trò chơi điện tử

Lào Cai: Siết cờ bạc trá hình trò chơi điện tử

10 tháng, thu NSNN từ xuất nhập khẩu hơn 254 nghìn tỷ đồng

10 tháng, thu NSNN từ xuất nhập khẩu hơn 254 nghìn tỷ đồng

Sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan: Rút gọn và nâng cao năng lực

Sắp xếp tổ chức bộ máy hải quan: Rút gọn và nâng cao năng lực

Cảnh báo hiện tượng đưa tiền, ngoại tệ vượt biên

Cảnh báo hiện tượng đưa tiền, ngoại tệ vượt biên

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 130 phát hành ngày 30/10/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 130 phát hành ngày 30/10/2018

Quảng Ninh thiết thực cải thiện môi trường đầu tư

Quảng Ninh thiết thực cải thiện môi trường đầu tư

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 127 phát hành ngày 23/10/2018

Những tin, bài hấp dẫn trên Báo Hải quan số 127 phát hành ngày 23/10/2018

Doanh nghiệp nhập khẩu cần trục bánh lốp kêu cứu

Doanh nghiệp nhập khẩu cần trục bánh lốp kêu cứu

Ngành Hải quan xử phạt, truy thu hơn 173 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra

Ngành Hải quan xử phạt, truy thu hơn 173 tỷ đồng từ thanh, kiểm tra

Câu chuyện 'khẩn cấp'

Câu chuyện 'khẩn cấp'

Bất ngờ bổ sung chính sách xử lý xe ngoại giao 'tạm nhập' mà quên 'tái xuất'

Bất ngờ bổ sung chính sách xử lý xe ngoại giao 'tạm nhập' mà quên 'tái xuất'

Nhập nhằng phân loại mã số hàng hóa 'cần trục bánh lốp'

Nhập nhằng phân loại mã số hàng hóa 'cần trục bánh lốp'

Ngành Hải quan đã sắp xếp, giảm 239 đội, tổ

Ngành Hải quan đã sắp xếp, giảm 239 đội, tổ

Bưu gửi nhầm chuyến thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập

Bưu gửi nhầm chuyến thực hiện thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập

9 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 225.116 tỷ đồng

9 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 225.116 tỷ đồng

Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vào 'tầm ngắm' hậu kiểm

Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu vào 'tầm ngắm' hậu kiểm

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK tại chỗ

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa XNK tại chỗ

Giao thêm chỉ tiêu thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng với 20 cục hải quan

Giao thêm chỉ tiêu thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng với 20 cục hải quan

Thêm Maritimebank hỗ trợ DN nộp thuế điện tử 24/7

Thêm Maritimebank hỗ trợ DN nộp thuế điện tử 24/7