Chính thức triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Cái Lân

Chính thức triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Cái Lân

Công bố hệ thống quản lý và giám sát hải quan tự động tại cảng Cái Lân

Công bố hệ thống quản lý và giám sát hải quan tự động tại cảng Cái Lân

Tháo gỡ vướng mắc khi thi hành các chính sách mới trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu

Thu thập thông tin quyết định đến kết quả đánh giá tuân thủ

Thu thập thông tin quyết định đến kết quả đánh giá tuân thủ

Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế trong 7 tháng

Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế trong 7 tháng

Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế trong 7 tháng

Hải quan thu hồi gần 1.000 tỷ đồng nợ thuế trong 7 tháng

Tất cả các cục hải quan đều phải có tổ đôn đốc thu hồi nợ thuế

Tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan

Tăng cường đấu tranh phòng, chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan

Điều kiện để được gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

Điều kiện để được gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa

Xử lý thế nào với bưu gửi bị từ chối nhận?

Xử lý thế nào với bưu gửi bị từ chối nhận?

Thay đổi thủ tục và cách thức xử lý giảm thuế xuất nhập khẩu

Thay đổi thủ tục và cách thức xử lý giảm thuế xuất nhập khẩu

Thay đổi thủ tục và cách thức xử lý giảm thuế xuất nhập khẩu

Thay đổi thủ tục và cách thức xử lý giảm thuế xuất nhập khẩu

Không xử lý lại thuế thép không hợp kim NK đăng ký tờ khai trước 19/7/2018

Không xử lý lại thuế thép không hợp kim NK đăng ký tờ khai trước 19/7/2018

Nửa đầu năm, ngành Hải quan đã hoàn thành 51,57% dự toán thu ngân sách

Nửa đầu năm, ngành Hải quan đã hoàn thành 51,57% dự toán thu ngân sách

Hải quan Hà Tĩnh: Sẵn sàng cho triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia

Hải quan Hà Tĩnh: Sẵn sàng cho triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia

Không xử lý lại thuế với thép không hợp kim NK đăng ký tờ khai trước ngày 19/7/2018

Không xử lý lại thuế với thép không hợp kim NK đăng ký tờ khai trước ngày 19/7/2018

Thực hiện tham vấn toàn bộ các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo

Thực hiện tham vấn toàn bộ các trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo

Quảng Nam: Kỷ luật cán bộ Cục Hải quan do đánh bạc

Quảng Nam: Kỷ luật cán bộ Cục Hải quan do đánh bạc

Tiếp tục xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Tiếp tục xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Sắp xếp tinh gọn bộ máy: Bộ Tài chính đã đi trước đón đầu

Sắp xếp tinh gọn bộ máy: Bộ Tài chính đã đi trước đón đầu

Quảng Ninh: Lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể, cá nhân cục Hải Quan có thành tích xuất sắc

Quảng Ninh: Lãnh đạo UBND tỉnh tặng bằng khen tập thể, cá nhân cục Hải Quan có thành tích xuất sắc

Liên tiếp xảy ra đắm tàu, Quảng Ninh chỉ đạo xử lý khẩn

Liên tiếp xảy ra đắm tàu, Quảng Ninh chỉ đạo xử lý khẩn