Hầm Hải Vân xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới?

Hầm Hải Vân xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới?

Các vết nứt như lái xe nhìn thấy đã có từ lâu và xuất hiện trong quá trình khai thác, không ảnh hưởng đến...
Hầm Hải Vân chi chít vết nứt: Nhiều năm chưa rõ nguyên nhân

Hầm Hải Vân chi chít vết nứt: Nhiều năm chưa rõ nguyên nhân

Chủ tịch Đèo Cả kể chuyện tiên phong mở hầm xuyên núi

Chủ tịch Đèo Cả kể chuyện tiên phong mở hầm xuyên núi

Phải đặt lên hàng đầu quản chất lượng xây dựng công trình giao thông

Phải đặt lên hàng đầu quản chất lượng xây dựng công trình giao thông

Những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển 'made in Việt Nam'

Những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển 'made in Việt Nam'

Những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển 'made in Việt Nam'

Những người khoan hầm xuyên núi, bắc cầu vượt biển 'made in Việt Nam'

Sẽ hoàn thành hầm đường bộ Hải Vân 2 trong năm 2020

Sẽ hoàn thành hầm đường bộ Hải Vân 2 trong năm 2020