Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai bị cách chức

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai bị cách chức

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức triển khai quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 8/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh...
Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị cách chức

Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị cách chức

Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai bị cách chức đã vi phạm những gì?

Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai bị cách chức đã vi phạm những gì?

Ai điều hành trường ĐH Đồng Nai sau khi Hiệu trưởng bị cách chức?

Ai điều hành trường ĐH Đồng Nai sau khi Hiệu trưởng bị cách chức?

Cách chức ông Trần Minh Hùng- Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

TS Lâm Thành Hiển được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng

TS Lâm Thành Hiển được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng

Phát triển Trường Đại học Cần Thơ theo mô hình đại học quốc gia

Phát triển Trường Đại học Cần Thơ theo mô hình đại học quốc gia

Cách chức ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Cách chức ông Trần Minh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Ông Lâm Thành Hiển làm Hiệu trưởng trường ĐH Lạc Hồng

Ông Lâm Thành Hiển làm Hiệu trưởng trường ĐH Lạc Hồng

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

Thu chi sai hơn 63 tỷ đồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị cách chức

Thu chi sai hơn 63 tỷ đồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị cách chức

Kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

Kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

Dính hàng loạt sai phạm, Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai bị cách chức

Dính hàng loạt sai phạm, Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai bị cách chức

Cách chức hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai

Cách chức hiệu trưởng Đại học Đồng Nai

Cách chức hiệu trưởng Đại học Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

Cách chức Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai

Cách chức hiệu trưởng Đại học Đồng Nai đối với ông Trần Minh Hùng

Cách chức hiệu trưởng Đại học Đồng Nai đối với ông Trần Minh Hùng

Sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai: Ông Hiệu trưởng 'nâng đỡ' bà trưởng bộ môn?

Sai phạm tại Trường ĐH Đồng Nai: Ông Hiệu trưởng 'nâng đỡ' bà trưởng bộ môn?

TS Lâm Thành Hiển làm Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng

TS Lâm Thành Hiển làm Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng

Trường học thực hiện Tháng phòng chống ma túy

Trường học thực hiện Tháng phòng chống ma túy

Trường đại học Lạc Hồng có hiệu trưởng mới

Trường đại học Lạc Hồng có hiệu trưởng mới

Hiệu trưởng Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn miễn nhiệm chức vụ nghệ sĩ Đức Hải là đúng thẩm quyền

Hiệu trưởng Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn miễn nhiệm chức vụ nghệ sĩ Đức Hải là đúng thẩm quyền

Tu sĩ Mỹ biển thủ hơn 800.000 USD để đánh bạc

Tu sĩ Mỹ biển thủ hơn 800.000 USD để đánh bạc

Sinh viên bắt cóc thầy hiệu trưởng trong 30 tiếng tại Trung Quốc

Sinh viên bắt cóc thầy hiệu trưởng trong 30 tiếng tại Trung Quốc

Trường Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn nói gì việc chấm dứt hợp đồng với NSƯT Đức Hải?

Trường Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn nói gì việc chấm dứt hợp đồng với NSƯT Đức Hải?

Nhà trường 'chưa chấm dứt hợp đồng' với NSƯT Đức Hải

Nhà trường 'chưa chấm dứt hợp đồng' với NSƯT Đức Hải

'Chưa chấm dứt hợp đồng lao động với nghệ sĩ Đức Hải'

'Chưa chấm dứt hợp đồng lao động với nghệ sĩ Đức Hải'

Quyết định miễn nhiệm chức vụ nghệ sĩ Đức Hải có đúng thẩm quyền?

Quyết định miễn nhiệm chức vụ nghệ sĩ Đức Hải có đúng thẩm quyền?

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng: Có đúng quy trình?

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng: Có đúng quy trình?

Hiệu trưởng miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải liệu có đúng thẩm quyền?

Hiệu trưởng miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải liệu có đúng thẩm quyền?

Miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với Nghệ sĩ ưu tú, Thạc sĩ Trần Đức Hải

Miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với Nghệ sĩ ưu tú, Thạc sĩ Trần Đức Hải

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải

Nữ sinh được nhận vào ĐH Harvard nhường học bổng cho người khác, khiến ai cũng xúc động

Nữ sinh được nhận vào ĐH Harvard nhường học bổng cho người khác, khiến ai cũng xúc động

Hiệu trưởng có được quyền miễn nhiệm chức vụ của nghệ sĩ Đức Hải?

Hiệu trưởng có được quyền miễn nhiệm chức vụ của nghệ sĩ Đức Hải?

Hiệu trưởng miễn nhiệm phó hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải có đúng luật?

Hiệu trưởng miễn nhiệm phó hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải có đúng luật?

Bị cho là miễn nhiệm nghệ sĩ Đức Hải trái luật, Trường CĐ VHNT&DL Sài Gòn lên tiếng

Bị cho là miễn nhiệm nghệ sĩ Đức Hải trái luật, Trường CĐ VHNT&DL Sài Gòn lên tiếng

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải

Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn miễn nhiệm nghệ sĩ Đức Hải có đúng quy trình?

Trường CĐ VHNTDL Sài Gòn miễn nhiệm nghệ sĩ Đức Hải có đúng quy trình?

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải

Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải

NSƯT Đức Hải bị miễn nhiệm chức Phó hiệu trưởng

NSƯT Đức Hải bị miễn nhiệm chức Phó hiệu trưởng

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm Phó hiệu trưởng có đúng quy trình?

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm Phó hiệu trưởng có đúng quy trình?