PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM

PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM

PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

PGS-TS Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

PGS Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

PGS Trần Hoàng Ngân làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

Đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm vắc xin cần khách quan hơn

Đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm vắc xin cần khách quan hơn

Án lệ phải chuẩn mực và có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

Án lệ phải chuẩn mực và có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

Phát huy trí tuệ của nhân dân trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận

Phát huy trí tuệ của nhân dân trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội của Mặt trận

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ

Nhiệm kỳ mới - Tâm thế mới

Nhiệm kỳ mới - Tâm thế mới

Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận

Nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đào tạo hai nghề mới

Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi đào tạo hai nghề mới

Cà Mau thành lập liên minh sản xuất tôm sạch, thu hút 4 nhà mua thủy sản lớn của Mỹ

Cà Mau thành lập liên minh sản xuất tôm sạch, thu hút 4 nhà mua thủy sản lớn của Mỹ

MTTQ còn nhiều khó khăn khi triển khai Hiến pháp 2013

MTTQ còn nhiều khó khăn khi triển khai Hiến pháp 2013

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW tại Thanh Hóa

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW tại Thanh Hóa

Tăng cường thanh tra để kịp thời phát hiện sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Tăng cường thanh tra để kịp thời phát hiện sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Giảm thiểu rủi ro cho làng nghề

Giảm thiểu rủi ro cho làng nghề

Đấu thầu sự kiện ở Sơn La: 'Làm thế này doanh nghiệp có tâm chạy hết'

Đấu thầu sự kiện ở Sơn La: 'Làm thế này doanh nghiệp có tâm chạy hết'

Vĩnh Long phát triển mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Vĩnh Long phát triển mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Khó triển lãm tranh của họa sĩ đã mất

Khó triển lãm tranh của họa sĩ đã mất

Bà Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc

Bà Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc

Thủ tục hành chính: Khó cho doanh nghiệp, khó cả cơ quan giải quyết

Thủ tục hành chính: Khó cho doanh nghiệp, khó cả cơ quan giải quyết

Tạo bứt phá trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội

Tạo bứt phá trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội

5 nhiệm vụ tạo 'bứt phá' trong cải cách hành chính

5 nhiệm vụ tạo 'bứt phá' trong cải cách hành chính

5 nhiệm vụ để bứt phá cải cách hành chính

5 nhiệm vụ để bứt phá cải cách hành chính

Tạo bứt phá cải cách hành chính

Tạo bứt phá cải cách hành chính

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Luật Quản lý thuế (sửa đổi) thích ứng yêu cầu thực tiễn

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Luật Quản lý thuế (sửa đổi) thích ứng yêu cầu thực tiễn

VCCI nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ

VCCI nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ

Cải cách thủ tục hành chính cần phải đột phá vào những chỗ khó

Cải cách thủ tục hành chính cần phải đột phá vào những chỗ khó

Đẩy mạnh đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương: Cần đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập

Cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương: Cần đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập

Đừng đối thoại nóng xong rồi... để đó

Đừng đối thoại nóng xong rồi... để đó

Vẫn còn tình trạng luật mở, nghị định… 'trói' trở lại

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Cần đánh giá độc lập việc cắt giảm thủ tục hành chính

Cần đánh giá độc lập việc cắt giảm thủ tục hành chính

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn: Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết

Ông Trần Thanh Mẫn: Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết

Cắt giảm thủ tục hành chính gắn với quyền lợi của các ngành

Cắt giảm thủ tục hành chính gắn với quyền lợi của các ngành

4 tháng năm 2019: 23 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải quyết

4 tháng năm 2019: 23 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải quyết

Đẩy mạnh đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết

Tạo sinh lực mới cho khối Đại đoàn kết

Tạo sinh lực mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tạo sinh lực mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận Tổ quốc phải nhận diện rõ tình hình xã hội hiện nay

Mặt trận Tổ quốc phải nhận diện rõ tình hình xã hội hiện nay

Phó Thủ tướng Thường trực: Đẩy mạnh đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách TTHC

Phó Thủ tướng Thường trực: Đẩy mạnh đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách TTHC

Chính phủ luôn lắng nghe để gỡ khó, hành động cùng doanh nghiệp

Chính phủ luôn lắng nghe để gỡ khó, hành động cùng doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Có những thủ tục cần cải cách thì chưa cải cách'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Có những thủ tục cần cải cách thì chưa cải cách'

Cải cách thủ tục hành chính: 'Đã hứa phải thực hiện'

Cải cách thủ tục hành chính: 'Đã hứa phải thực hiện'

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Tiếp nhận 69 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp trong 4 tháng

Tiếp nhận 69 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp trong 4 tháng

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng triển khai nhiệm vụ

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng triển khai nhiệm vụ

NASA sẽ đưa người quay trở lại Mặt Trăng năm 2024

NASA sẽ đưa người quay trở lại Mặt Trăng năm 2024

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Lửng lơ 'hội đồng trường'

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Lửng lơ 'hội đồng trường'

Những cán bộ đảng viên vi phạm: Trách nhiệm nêu gương ở đâu?

Những cán bộ đảng viên vi phạm: Trách nhiệm nêu gương ở đâu?

Tương lai nào cho bán đảo Triều Tiên?

Tương lai nào cho bán đảo Triều Tiên?

Cần làm rõ nghi vấn tranh 'bảo vật quốc gia' bị đánh tráo

Cần làm rõ nghi vấn tranh 'bảo vật quốc gia' bị đánh tráo

Sản phẩm Việt lọt top các dự án hay về TP thông minh

Sản phẩm Việt lọt top các dự án hay về TP thông minh

Đấu thầu tại Sơn La: Lùm xùm chuyện đọc giá trị giảm giá

Đấu thầu tại Sơn La: Lùm xùm chuyện đọc giá trị giảm giá

GM Meeting 2019: Hội nghị nâng tầm du lịch Việt Nam

GM Meeting 2019: Hội nghị nâng tầm du lịch Việt Nam

Bắc Ninh: Thành lập Hội đồng Giải quyết KN, TC tồn đọng

Bắc Ninh: Thành lập Hội đồng Giải quyết KN, TC tồn đọng

Tập trung thực hiện một số giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 và những năm tới

Tập trung thực hiện một số giải pháp đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 và những năm tới

Modern Fertility – Startup giúp phụ nữ đánh giá khả năng sinh sản

Modern Fertility – Startup giúp phụ nữ đánh giá khả năng sinh sản

Tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng, ban hành tiêu chí đô thị văn minh

Tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng, ban hành tiêu chí đô thị văn minh

Nên rút thời gian giáo dục phổ thông xuống 11 năm

Nên rút thời gian giáo dục phổ thông xuống 11 năm

'Không nên quy định hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng'

'Không nên quy định hình thức giải ngân cho vay tiêu dùng'

Hàng nghìn doanh nhân cùng họp bàn tháo gỡ thút nắt kinh tế tư nhân

Hàng nghìn doanh nhân cùng họp bàn tháo gỡ thút nắt kinh tế tư nhân

Ra mắt Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng LĐLĐVN

Ra mắt Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng LĐLĐVN

CEO Apple Tim Cook chính thức đổi tên thành 'Tim Apple' trên Twitter

CEO Apple Tim Cook chính thức đổi tên thành 'Tim Apple' trên Twitter

CEO Apple Tim Cook đổi tên tài khoản Twitter thành Tim Apple

CEO Apple Tim Cook đổi tên tài khoản Twitter thành Tim Apple

Tổng thống Trump gọi giám đốc Apple Tim Cook là 'Tim Apple'

Tổng thống Trump gọi giám đốc Apple Tim Cook là 'Tim Apple'

Phiên họp đầu tiên Hội đồng Tư vấn Chính sách nhiệm kỳ mới: Đề cao vai trò của các nhà KHXH&NV

Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi đã tương đối hoàn thiện

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi đã tương đối hoàn thiện

'Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp'

'Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp'

'Một mình ông Đoàn Ngọc Hải không thể làm được gì'

'Một mình ông Đoàn Ngọc Hải không thể làm được gì'

Á hậu Doanh nhân thế giới người Việt 2016 làm Đại sứ Thiện chí Trung ương Hội Khuyến học tại phía Nam