Chỉ đồng ý đầu tư công 3 trong 8 dự án cao tốc Bắc - Nam

Chỉ đồng ý đầu tư công 3 trong 8 dự án cao tốc Bắc - Nam

Khơi thông nguồn lực xã hội

Khơi thông nguồn lực xã hội

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN (LẦN 2) VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN (LẦN 2) VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG

Chấm điểm, lập 'danh sách đen' nhà đầu tư dính vết

Chấm điểm, lập 'danh sách đen' nhà đầu tư dính vết

Kiểm toán nhà nước đối với dự án PPP: Yêu cầu bắt buộc

Kiểm toán nhà nước đối với dự án PPP: Yêu cầu bắt buộc

Cơ chế đấu thầu tốt, đảm bảo minh bạch sẽ hút nhà đầu tư

Cơ chế đấu thầu tốt, đảm bảo minh bạch sẽ hút nhà đầu tư

Luật PPP đủ hấp dẫn vốn ngoại?

PGS.TS Hoàng Văn Cường: Nếu đưa dự án BT vào Luật PPP, chúng ta sẽ phải mua công trình đắt

Xử lý hài hòa lợi ích mới đạt mục tiêu thu hút đầu tư

Đầu tư BT, BOT: Nghiêng về nhà nước thì không có nhà đầu tư

Luật PPP: Chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp

Thu hút nguồn lực cá nhân, tổ chức đầu tư vào hạ tầng kinh tế xã hội

Tạo đột phá để thu hút vốn đầu tư PPP

Đề nghị bổ sung kiểm toán toàn diện dự án PPP

Kiến nghị giao quyền Thủ tướng quyết định dự án PPP trong trường hợp đặc biệt

Ba yếu tố cốt lõi của Luật PPP

Dẫn nghi vấn Tenma hối lộ, ĐBQH đề nghị kiểm toán Nhà nước dự án PPP

Luật PPP: Nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15% là quá thấp

Nhà nước có lỗi mới chia sẻ rủi ro với dự án PPP

Nên chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu hay lỗ, lãi?

Dự án BT bộc lộ nhiều hạn chế, chưa bảo đảm cạnh tranh

Kiến nghị giao quyền Thủ tướng quyết định dự án PPP trong trường hợp đặc biệt

Cần tư duy đột phá, cởi mở để hút vốn tư nhân

Đã đến lúc lập 'trung tâm khảo thí PPP'?

Bên lề Quốc hội: Luật PPP phải đảm bảo bình đẳng và thực chất

Bên lề Quốc hội: Luật PPP cần rõ ràng để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, kinh doanh

Dự thảo Luật PPP, thiết kế nhiều phương án để Quốc hội lựa chọn

Dự thảo Luật PPP: Không cần quy định quy trình đấu thầu

Luật PPP nếu được thông qua và sớm có hiệu lực sẽ giúp kích thích kinh tế

LUẬT PPP DƯỚI GÓC NHÌN ĐA CHIỀU

Chia sẻ rủi ro với dự án PPP, đề xuất rất táo bạo

Dự án BT nằm ngoài 'vùng phủ sóng' của Luật PPP?

Phê bình quy định đấu thầu, HoREA đề nghị loại bỏ Chương III trong dự thảo Luật PPP

Ban hành Luật PPP nhằm thể chế hóa một trong ba đột phá chiến lược của Việt Nam

Cân nhắc 3 yếu tố kiểm chứng hiệu quả dự án PPP

Chia sẻ rủi ro để thu hút đầu tư tư nhân

Luật PPP cần đột phá và linh hoạt

Ba dự luật về đầu tư, kinh doanh: Một số vấn đề lớn chưa thể 'chốt'

Luật PPP: 'Miếng mồi' doanh thu vẫn chưa đủ sức hút nhà đầu tư

Dự thảo Luật PPP: Nhà đầu tư nước ngoài quan ngại về cơ chế chia sẻ rủi ro

Tạo đột phá trong Luật PPP để đón vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư ngoại kêu gọi linh hoạt các quy định trong Luật PPP

Hợp tác công - tư phải có sự chia sẻ lỗ - lãi

Những điều kiện trong Dự thảo Luật PPP thuận lợi hơn cho khu vực công

Hoàn thiện cơ chế chia sẻ trong PPP

Luật PPP: cần trám những lỗ hổng 'chết người' trong dự án BT

Khơi nguồn vốn từ hình thức đối tác công - tư

Luật PPP: sân chơi cho dân còn quá hẹp và phiến diện

Dự luật PPP: Sắp trình Quốc hội thông qua mà các điều luật vẫn đang đá nhau

QUYỀN CHỦ SỞ HỮU CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LUẬT PPP

Luật PPP khó quá thì nhà đầu tư sẽ không tham gia

Dự thảo Luật PPP: Cơ chế chia sẻ doanh thu vẫn thiếu hấp dẫn

Cần cân bằng trách nhiệm của các chủ thể tại các dự án PPP

Xã hội hóa truyền tải điện có dễ?

Nhiều 'nút thắt' cơ chế làm giảm sức hút đầu tư PPP

Luật sư: 'Dự luật PPP có thiếu sót rất lớn là xóa quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với công trình dự án'

Cho phép tư nhân làm đường truyền tải điện: Bộ Công Thương băn khoăn!

Chưa có tiền lệ, 'phá' độc quyền cho tư nhân làm đường truyền tải điện

Bộ Công Thương kiến nghị cho tư nhân làm lưới truyền tải điện

Cần sự linh hoạt về vốn cho các dự án PPP

Cơ chế chia sẻ doanh thu dự án PPP chưa đủ hấp dẫn

Đừng sợ nhà đầu tư làm giàu

Rất mừng nếu Luật PPP sớm được Quốc hội thông qua

Chia sẻ rủi ro doanh thu và kiểm toán tại dự án PPP: Quy định quá chặt sẽ khó hấp dẫn đầu tư

Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH VỀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ÁP DỤNG LUẬT TRONG DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

Luật PPP phải cởi mở, khó quá nhà đầu tư không dám làm

Thu hút PPP: Cần cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư

Phó chủ tịch Quốc hội: Luật PPP phải cởi mở, coi sở hữu tư nhân là động lực quan trọng

Chia sẻ rủi ro là mấu chốt để thu hút đầu tư PPP

Tiếp tục 'gỡ khó' cho dự luật PPP

Kiểm toán Nhà nước phải là 'chốt chặn'

Hợp đồng PPP sẽ được chấm dứt trong trường hợp nào?

Vốn nhà nước trong dự án PPP được sử dụng như thế nào?

Cơ chế chia sẻ rủi ro dự án PPP được điều chỉnh thế nào?

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư: Quyền tiếp nhận dự án của bên cho vay khó khả thi

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư: Quyền tiếp nhận dự án của bên cho vay khó khả thi

Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư vào hạ tầng logistics

Bảo lãnh doanh thu - cơ chế chia sẻ rủi ro đối với dự án PPP

Dự án PPP: Chỉ chia sẻ giảm thu nếu do lỗi của Nhà nước

Quy định phù hợp hoạt động kiểm toán nhà nước với các dự án PPP

Gỡ nút thắt trong PPP nhìn từ những công trình giao thông quan trọng

Luật PPP: Nhiều điểm mới, còn băn khoăn

Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP): Phải tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân

Phiên họp thứ 43 UBTVQH: Mở rộng đầu tư PPP có khả năng dẫn đến rủi ro ở cấp độ quốc gia

Thu hút vốn từ khu vực tư nhân vào các dự án PPP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LỚN CỦA DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Ủy ban Kinh tế: 'Việc cho kiểm toán toàn bộ dự án PPP sẽ vướng quy định của Hiến pháp'

Vẫn còn nhiều ý kiến đề nghị giải trình về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Làm rõ tính khả thi của giám sát, phản biện cộng đồng trong Luật PPP

Nhiều nội dung bất cập trong dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Quy định chặt chẽ việc lựa chọn nhà đầu tư

Xây dựng Luật PPP chặt chẽ, đồng bộ với hệ thống pháp luật

Quy mô dự án PPP ở miền núi không thấp hơn 100 tỷ đồng là phù hợp

LUẬT PPP ĐỂ CHIA SẺ RỦI RO VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Đề xuất có luật riêng để điều chỉnh về đối tượng 5 triệu hộ kinh doanh

Dự thảo Luật PPP: Quy định chặt chẽ chỉ định nhà đầu tư

Luật PPP: Dự án BT sẽ được quản chặt hơn

Điều kiện để nhà đầu tư PPP được chia sẻ rủi ro khi giảm doanh thu

Dự án PPP: Chỉ chia sẻ giảm thu nếu do lỗi của Nhà nước

Ý kiến trái chiều kiểm toán dự án PPP giao thông