Tích cực tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Trong năm 2023, hoạt động của 3 Hội đồng tư vấn (HĐTV) gồm: Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Tư vấn Kinh tế, Tư vấn Văn hóa - Xã hội được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh bám sát các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban Chủ nhiệm và thành viên các HĐTV trên đã tư vấn, góp ý cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh những nội dung, ý tưởng chất lượng, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Đại diện Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật phát biểu trong buổi giám sát công tác quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ và việc nâng cao độ công trình đường giao thông khi xây dựng, cải tạo, nâng cấp trên địa bàn tỉnh

Theo đó, HĐTV Dân chủ - Pháp luật đã tư vấn, tham gia giám sát cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh với 4 nội dung theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị khóa XI: giám sát việc chấp hành pháp luật trong lập, quản lý quy hoạch xây dựng từ năm 2020 đến nay; công tác quản lý, sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ và việc nâng cao độ công trình đường giao thông khi xây dựng, cải tạo, nâng cấp trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, giám sát công tác tiếp công dân và một số vụ việc khiếu nại kéo dài; việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh giải trình.

Quá trình giám sát, Ban Chủ nhiệm HĐTV đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh kiến nghị đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong thời gian tới. Nổi bật, Ban Chủ nhiệm HĐTV nhiệt tình, tâm huyết đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Luật đất đai (sửa đổi); góp ý nội dung đề cương, phương thức, quy trình soạn thảo Biên niên sự kiện lịch sử MTTQVN tỉnh giai đoạn từ năm 1961 - 2020. Đồng thời cung cấp nhiều thông tin bổ ích, định hướng việc tiếp cận nhân chứng lịch sử, cách thức khai thác, thu thập tư liệu phục vụ quá trình biên soạn.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế quán triệt những nội dung quan trọng đến các thành viên; đề xuất tham gia giám sát cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm cùng các thành viên trong HĐTV tích cực tham gia vận động tài trợ, khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng 99 cây cầu nông thôn trong năm 2023 với tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng.

Đồng chí Đoàn Thị Nghiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cho biết: “Hoạt động của các HĐTV của Ủy ban MTTQVN tỉnh phát huy được vai trò tham mưu, đề xuất, tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tham gia góp ý vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về kinh tế - xã hội; tích cực tham dự các hội nghị phản biện xã hội do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức. Đặc biệt, các HĐTV tham gia các cuộc giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Kết quả hoạt động của các HĐTV đã cung cấp nhiều thông tin, tư liệu cho Ban Thường trực tham khảo trong quá trình tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác của Mặt trận Tổ quốc”.

Năm 2024, các HĐTV tiếp tục tham gia các hoạt động do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh mời tham dự, nhất là hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tư vấn, đóng góp dự thảo văn bản, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội để phản ảnh, góp ý với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban Trung ương MTTQVN định kỳ hàng tháng, hàng quý cũng như những vấn đề xã hội quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến với các tầng lớp nhân dân. Định kỳ tổ chức sơ kết theo thời điểm (khi cần thiết), tổng kết hàng năm để đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế và các giải pháp khắc phục nhằm phát huy tốt hiệu quả hoạt động.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/tich-cuc-tham-gia-hoat-dong-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-121858.aspx