Nhiều khoản phụ cấp của viên chức sẽ bị bãi bỏ từ năm 2021

Nhiều khoản phụ cấp của viên chức sẽ bị bãi bỏ từ năm 2021

Sáng 21/1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị cung cấp thông tin đối với cán bộ công đoàn chủ...
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2021: Sẽ tính toán để hài hòa quyền lợi các bên

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2021: Sẽ tính toán để hài hòa quyền lợi các bên

Thưởng Tết 2021 không cao, chênh lệch là khó tránh?

Thưởng Tết 2021 không cao, chênh lệch là khó tránh?

Thưởng Tết 2021: Rất khó để có mức thưởng cao

Thưởng Tết 2021: Rất khó để có mức thưởng cao

Mức thưởng tết 2021 thấp, có thể bằng hiện vật

Mức thưởng tết 2021 thấp, có thể bằng hiện vật

Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình để đảm bảo hài hòa lợi ích

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền những điểm mới Bộ Luật Lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền những điểm mới Bộ Luật Lao động

Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành dệt may

Ký thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành dệt may

Doanh nghiệp không trả sổ BHXH, khiếu nại ở đâu?

Doanh nghiệp không trả sổ BHXH, khiếu nại ở đâu?

Lương chậm tăng trong bối cảnh người lao động 'khát' việc

Lương chậm tăng trong bối cảnh người lao động 'khát' việc

DN hết sức khó khăn: Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

DN hết sức khó khăn: Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đề xuất Chính phủ chưa tăng lương trong năm 2021

Đề xuất Chính phủ chưa tăng lương trong năm 2021

Chưa đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Chưa đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Đề xuất Chính phủ không tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021

Đề xuất Chính phủ không tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2021

Tổng LĐLĐ Việt Nam không bỏ phiếu với phương án không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Tổng LĐLĐ Việt Nam không bỏ phiếu với phương án không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu không tăng lương tối thiểu năm 2021

Hội đồng Tiền lương quốc gia bỏ phiếu không tăng lương tối thiểu năm 2021

Dự báo khó điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng 2021

Dự báo khó điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng 2021

Khoảng 1 triệu lao động được nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí công đoàn

Khoảng 1 triệu lao động được nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí công đoàn

Trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương

Trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế được hưởng quyền lợi gì?

Những lưu ý quan trọng NLĐ cần nắm rõ để nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Những lưu ý quan trọng NLĐ cần nắm rõ để nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Nhận bảo hiểm xã hội một lần do dịch Covid-19: Cân nhắc các lợi ích!

Nhận bảo hiểm xã hội một lần do dịch Covid-19: Cân nhắc các lợi ích!

Doanh nghiệp vay không tính lãi trả lương công nhân: Theo tiêu chí nào?

Doanh nghiệp vay không tính lãi trả lương công nhân: Theo tiêu chí nào?

Giải pháp nâng cao đời sống công nhân

Giải pháp nâng cao đời sống công nhân

Đòi lại hơn 1,8 tỉ đồng cho công nhân

Đòi lại hơn 1,8 tỉ đồng cho công nhân

Hơn 30% người lao động chi tiêu tằn tiện, làm thêm mới đủ trang trải

Hơn 30% người lao động chi tiêu tằn tiện, làm thêm mới đủ trang trải

Tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc từ 90%-98%

Tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc từ 90%-98%

Bất chấp dịch corona, tỷ lệ lao động quay lại làm sau Tết vẫn trên 90%

Bất chấp dịch corona, tỷ lệ lao động quay lại làm sau Tết vẫn trên 90%

Tháng 1-2020: Cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, đình công

Tháng 1-2020: Cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, đình công

Tháng 1/2020: Cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, đình công

Tháng 1/2020: Cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể, đình công

Sớm công bố kế hoạch nghỉ tết, tiền thưởng

Sớm công bố kế hoạch nghỉ tết, tiền thưởng

Hơn 120 cuộc ngừng việc tập thể trong năm 2019

Hơn 120 cuộc ngừng việc tập thể trong năm 2019

Luật không bắt buộc thưởng lương tháng 13

Luật không bắt buộc thưởng lương tháng 13

Trăm đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng

Trăm đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng

Những ảnh hưởng của người lao động thông qua chính sách tiền lương mới 2020

Những ảnh hưởng của người lao động thông qua chính sách tiền lương mới 2020

Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Đừng vì lợi ích trước mắt

Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Đừng vì lợi ích trước mắt

Năm 2020 vẫn giữ quy định hưởng BHXH một lần

Năm 2020 vẫn giữ quy định hưởng BHXH một lần

Lao động trực tiếp sẽ gặp 'khó' hơn khi tăng tuổi nghỉ hưu

Lao động trực tiếp sẽ gặp 'khó' hơn khi tăng tuổi nghỉ hưu

Nhiều quyền lợi của người lao động bị giảm khi nhận bảo hiểm xã hội một lần

Có nên tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ?

Có nên tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ?

Giờ làm thêm bao nhiêu là hợp lý?

Giờ làm thêm bao nhiêu là hợp lý?

Còn băn khoăn tăng, giảm giờ làm

Còn băn khoăn tăng, giảm giờ làm

Đề xuất tăng số ngày nghỉ lễ Quốc khánh lên 4 ngày

Đề xuất tăng số ngày nghỉ lễ Quốc khánh lên 4 ngày