Ngành Y tế hưởng ứng chương trình '75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển'

Ngành Y tế hưởng ứng chương trình '75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển'

Sáng 8-4, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động Tháng công nhân...
Hơn 78.000 công nhân viên chức lao động đăng ký sáng kiến vượt khó, phát triển

Hơn 78.000 công nhân viên chức lao động đăng ký sáng kiến vượt khó, phát triển

Phát động hưởng ứng Chương trình '75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển'

Phát động hưởng ứng Chương trình '75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển'

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2021: Sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2021: Sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Ngành dệt may: Coi trọng lao động nữ

Ngành dệt may: Coi trọng lao động nữ

Hơn 46 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển đã được cập nhật

Hơn 46 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển đã được cập nhật

Đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh giành giải cao tại các cuộc thi

Đoàn viên Công đoàn Hà Tĩnh giành giải cao tại các cuộc thi

Liên đoàn Lao động TP Thanh Hóa phát động phong trào thi đua

Liên đoàn Lao động TP Thanh Hóa phát động phong trào thi đua

Cao su Đà Nẵng: Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2020

Cao su Đà Nẵng: Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2020

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi

Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Như Xuân trở thành huyện dẫn đầu các huyện miền núi

TP. Hồ Chí Minh: Phát động cuộc thi ảnh đẹp và sáng tác ca khúc về ngành điện

TP. Hồ Chí Minh: Phát động cuộc thi ảnh đẹp và sáng tác ca khúc về ngành điện

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Xây dựng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Phát động hội thi 'Công nhân, viên chức, người lao động với Ngày hội non sông'

Phát động hội thi 'Công nhân, viên chức, người lao động với Ngày hội non sông'

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Thường Xuân trở thành huyện khá ở khu vực miền núi

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Thường Xuân trở thành huyện khá ở khu vực miền núi

Cuộc thi 'Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng'

Cuộc thi 'Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng'

Công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thành chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động huyện Thạch Thành chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Cẩm Thủy chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Cẩm Thủy chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Thọ Xuân chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Thọ Xuân chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công đoàn ngành Y tế: Phấn đấu ít nhất có 135 sáng kiến chương trình '75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển'

Công đoàn ngành Y tế: Phấn đấu ít nhất có 135 sáng kiến chương trình '75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển'

Biểu dương 30 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Biểu dương 30 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Quảng Xương chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Quảng Xương chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công ty CP nước sạch Quảng Ninh: Triển khai chương trình '75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển'

Công ty CP nước sạch Quảng Ninh: Triển khai chương trình '75.000 sáng kiến - vượt khó - phát triển'

Công nhân, viên chức, lao động thi đua xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động thi đua xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Triệu Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Giao thông - Vận tải chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động Ngành Giao thông - Vận tải chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Phấn đấu xây dựng TP Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao

Phấn đấu xây dựng TP Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao

Huyện Nga Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Nga Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

4,9 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết

4,9 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết

Biến bờ kênh ngập rác thành đường hoa

Biến bờ kênh ngập rác thành đường hoa

Công nhân, viên chức, lao động huyện Như Thanh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động huyện Như Thanh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Lang Chánh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Lang Chánh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Bá Thước chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Bá Thước chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Nông Cống chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Nông Cống chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Cùng nhau vun đắp hạnh phúc

Cùng nhau vun đắp hạnh phúc

Thị xã Nghi Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Thị xã Nghi Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Ngọc Lặc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Ngọc Lặc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Hậu Lộc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Hậu Lộc chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Liên đoàn lao động Nam Đàn chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Liên đoàn lao động Nam Đàn chung tay thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Quan Hóa chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Quan Hóa chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Vĩnh Lộc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Huyện Vĩnh Lộc chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Công nhân, viên chức, lao động huyện Đông Sơn chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

'Kim chỉ nam' để xây dựng mối quan hệ lao động

'Kim chỉ nam' để xây dựng mối quan hệ lao động