Băn khoăn việc in sách giáo khoa dùng một lần

Băn khoăn việc in sách giáo khoa dùng một lần

Mỗi năm mất 1.000 tỉ đồng vì sách giáo khoa dùng một lần

Mỗi năm mất 1.000 tỉ đồng vì sách giáo khoa dùng một lần

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đưa bằng chứng, Thứ trưởng và Tổng chủ biên ăn nói sao?

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đưa bằng chứng, Thứ trưởng và Tổng chủ biên ăn nói sao?

Mỗi năm lãng phí khoảng 1.000 tỷ đồng in ấn, phát hành sách giáo khoa

Mỗi năm lãng phí khoảng 1.000 tỷ đồng in ấn, phát hành sách giáo khoa

Đề nghị thanh tra lợi ích nhóm SGK dùng một lần

Đề nghị thanh tra lợi ích nhóm SGK dùng một lần

Stop câu chuyện cà chớn

Lãng phí sách giáo khoa: Bộ GD&ĐT cần làm rõ!

Lãng phí sách giáo khoa: Bộ GD&ĐT cần làm rõ!

Quốc hội vào cuộc giám sát in SGK

Quốc hội vào cuộc giám sát in SGK

Cử tri hỏi thi sắc đẹp tràn lan vừa qua mang lại lợi ích gì?

Cử tri hỏi thi sắc đẹp tràn lan vừa qua mang lại lợi ích gì?

'Nóng' chuyện sách giáo khoa dùng một lần

'Nóng' chuyện sách giáo khoa dùng một lần

Đề nghị Bộ Giáo dục làm rõ việc sách giáo khoa sử dụng 1 lần

Đề nghị Bộ Giáo dục làm rõ việc sách giáo khoa sử dụng 1 lần

Quan chức Quốc hội: Tại sao mỗi năm chi khoảng 1.000 tỷ đồng cho SGK nhưng không dùng lại được?

Quan chức Quốc hội: Tại sao mỗi năm chi khoảng 1.000 tỷ đồng cho SGK nhưng không dùng lại được?

Mỗi cuốn sách chỉ 10 nghìn, nhưng ảnh hưởng tới muôn nhà

Mỗi cuốn sách chỉ 10 nghìn, nhưng ảnh hưởng tới muôn nhà

Lùm xùm SGK: Nghi ngại Nhà xuất bản Giáo dục độc quyền

Lùm xùm SGK: Nghi ngại Nhà xuất bản Giáo dục độc quyền

Sách giáo khoa dùng một lần: 'Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao?'

Sách giáo khoa dùng một lần: 'Đề nghị Bộ trưởng cho biết tại sao?'

Công khai kết quả giám sát về độc quyền sách giáo khoa vào cuối năm nay

Công khai kết quả giám sát về độc quyền sách giáo khoa vào cuối năm nay

Bộ sách Tin học cấp trung học cơ sở 'dùng một lần' vừa đắt vừa lãng phí

Bộ sách Tin học cấp trung học cơ sở 'dùng một lần' vừa đắt vừa lãng phí

Độc quyền SGK, phụ huynh chi 1.000 tỷ mua sách rồi bán giấy vụn

Độc quyền SGK, phụ huynh chi 1.000 tỷ mua sách rồi bán giấy vụn

Văn bản dưới luật

Văn bản dưới luật

Tại sao nội bộ khó phát hiện tham nhũng?

Tại sao nội bộ khó phát hiện tham nhũng?

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Độc quyền sách giáo khoa đẻ ra nhiều hệ lụy cho xã hội'

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Độc quyền sách giáo khoa đẻ ra nhiều hệ lụy cho xã hội'

Nhũng nhiễu, 'tham nhũng vặt' vẫn gây bức xúc

Nhũng nhiễu, 'tham nhũng vặt' vẫn gây bức xúc

Nhiều chuyển biến tích cực, giảm nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết

Nhiều chuyển biến tích cực, giảm nợ đọng văn bản hướng dẫn chi tiết

Xem xét trách nhiệm khi văn bản hướng dẫn có sai sót

Xem xét trách nhiệm khi văn bản hướng dẫn có sai sót

Cần quan tâm hơn nữa đến phát hiện, xử lý tham nhũng vặt

Cần quan tâm hơn nữa đến phát hiện, xử lý tham nhũng vặt

ĐBQH Dương Trung Quốc: Cần phải có nhiều bộ sách giáo khoa

ĐBQH Dương Trung Quốc: Cần phải có nhiều bộ sách giáo khoa

Hơn 5600 văn bản trái luật, trách nhiệm thuộc về ai?

Hơn 5600 văn bản trái luật, trách nhiệm thuộc về ai?

Luật thiếu ổn định, cứ vướng lại sửa

Luật thiếu ổn định, cứ vướng lại sửa

Tin tức giáo dục 24h: Tốn 1.000 tỉ đồng mỗi năm để mua sách giáo khoa... rồi bán đồng nát

Tin tức giáo dục 24h: Tốn 1.000 tỉ đồng mỗi năm để mua sách giáo khoa... rồi bán đồng nát

Trạng thái 'tân quan, tân chính sách', 'dấu vết nhiệm kỳ' là có thật

Trạng thái 'tân quan, tân chính sách', 'dấu vết nhiệm kỳ' là có thật

Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi đánh giá chất lượng xây dựng thể chế

Cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi đánh giá chất lượng xây dựng thể chế

Vẫn còn tư duy soạn thảo dự án luật có lợi cho bộ, ngành

Vẫn còn tư duy soạn thảo dự án luật có lợi cho bộ, ngành

'Bộ, ngành làm luật có lợi cho quản lý, chỉ đạo của mình'

'Bộ, ngành làm luật có lợi cho quản lý, chỉ đạo của mình'

Cần bảo đảm tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật

Cần bảo đảm tính thống nhất, ổn định của hệ thống pháp luật

Hàng nghìn văn bản ban hành trái luật: Đề nghị nêu rõ địa chỉ để xử lý nghiêm

Hàng nghìn văn bản ban hành trái luật: Đề nghị nêu rõ địa chỉ để xử lý nghiêm

Nghịch lý từ doanh thu 'khủng' của NXB Giáo dục

Nghịch lý từ doanh thu 'khủng' của NXB Giáo dục

Hơn 5600 văn bản ban hành trái luật: Chỉ rõ địa chỉ, xử lý trách nhiệm

Hơn 5600 văn bản ban hành trái luật: Chỉ rõ địa chỉ, xử lý trách nhiệm

Sách học một lần rồi… bán đồng nát: Nghìn tỷ trôi sông

Sách học một lần rồi… bán đồng nát: Nghìn tỷ trôi sông

Sử dụng sách giáo khoa: Băn khoăn về sự lãng phí

Sử dụng sách giáo khoa: Băn khoăn về sự lãng phí

Phụ huynh chi 1.000 tỷ đồng mỗi năm mua sách giáo khoa… dùng một lần

Phụ huynh chi 1.000 tỷ đồng mỗi năm mua sách giáo khoa… dùng một lần

Mỗi năm phụ huynh chi cả ngàn tỷ đồng mua sách rất lãng phí

Mỗi năm phụ huynh chi cả ngàn tỷ đồng mua sách rất lãng phí

Phiên họp thứ 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt

Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt

Chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt

Tài liệu tiếng Việt công nghệ 'nóng' tại phiên họp thường vụ Quốc hội

Tài liệu tiếng Việt công nghệ 'nóng' tại phiên họp thường vụ Quốc hội

Mỗi năm, phụ huynh phải chi trung bình 1000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa

Mỗi năm, phụ huynh phải chi trung bình 1000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa