Những sự kiện giáo dục đậm 'dấu ấn lịch sử' năm 2020

Những sự kiện giáo dục đậm 'dấu ấn lịch sử' năm 2020

Năm 2020 được đánh giá là năm đầy biến động của ngành giáo dục Việt Nam. Toàn ngành đã nỗ lực khắc phục khó...
4 sự kiện 'chưa từng có' trong lịch sử ngành giáo dục diễn ra năm 2020

4 sự kiện 'chưa từng có' trong lịch sử ngành giáo dục diễn ra năm 2020

Bộ GD&ĐT trình Chính phủ lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bộ GD&ĐT trình Chính phủ lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Đề xuất tách Tây nguyên gộp vào 2 vùng khác

Đề xuất tách Tây nguyên gộp vào 2 vùng khác

Nhiều bộ ngành đồng thuận phương án phân vùng của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Nhiều bộ ngành đồng thuận phương án phân vùng của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Tự tin, thích ứng với những phương án đổi mới

Tự tin, thích ứng với những phương án đổi mới

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh, ưu tiên IELTS 5.5 trở lên

Đại học Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh, ưu tiên IELTS 5.5 trở lên

Đại học Kinh tế quốc dân chốt phương án tuyển sinh năm 2020

Đại học Kinh tế quốc dân chốt phương án tuyển sinh năm 2020

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh năm 2020

Trường ĐH Ngoại thương công bố 2 'kịch bản' tuyển sinh 2020

Trường ĐH Ngoại thương công bố 2 'kịch bản' tuyển sinh 2020

Trình Chính phủ 2 phương án thi THPT quốc gia năm 2020

Trình Chính phủ 2 phương án thi THPT quốc gia năm 2020

Bộ GD&ĐT trình Chính phủ phương án thi THPT quốc gia 2020

Bộ GD&ĐT trình Chính phủ phương án thi THPT quốc gia 2020

Trình các phương án cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Trình các phương án cho kỳ thi THPT quốc gia 2020

Bộ GD&ĐT trình phương án thi THPT quốc gia, có tình huống không tổ chức thi

Trình phương án thi THPT quốc gia, tính cả tình huống không tổ chức thi

Trình phương án thi THPT quốc gia, tính cả tình huống không tổ chức thi

Tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư của DN do Ủy ban QLVNN làm chủ sở hữu

Tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư của DN do Ủy ban QLVNN làm chủ sở hữu

Phải làm thật

Phải làm thật

Các trường tự chọn sách giáo khoa có đảm bảo thống nhất về kiến thức, chất lượng học sinh?

Các trường tự chọn sách giáo khoa có đảm bảo thống nhất về kiến thức, chất lượng học sinh?

Thi trên máy tính: Lo nhất phần ngân hàng câu hỏi và kỹ thuật

Thi trên máy tính: Lo nhất phần ngân hàng câu hỏi và kỹ thuật

Thi THPT quốc gia mới: Thí sinh thi trên máy nhiều lần trong năm

Thi THPT quốc gia mới: Thí sinh thi trên máy nhiều lần trong năm

Sẽ có Nghị quyết về các giải pháp thu hút FDI

Sẽ có Nghị quyết về các giải pháp thu hút FDI