Điểm tin ngày 12/2

Ngư dân Nghệ An chuẩn bị bám biển dài ngày đầu năm mới; Người Nghệ với chủ quyền biển, đảo; Cháy lớn tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu… là những thông tin nổi bật ngày 12/2.

NPV

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/diem-tin-ngay-122-post284822.html