Nhiều hạng mục, công trình đang cần được đầu tư tôn tạo

Nhiều hạng mục, công trình đang cần được đầu tư tôn tạo

Lam Kinh là quần thể di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, có ý nghĩa lớn lao và tầm quan trọng đặc biệt...
Thanh Hóa: Thọ Xuân - Miền quê đặc sắc di sản văn hóa

Thanh Hóa: Thọ Xuân - Miền quê đặc sắc di sản văn hóa

Điều đặc biệt ở Cố đô Lam Kinh - kinh đô thứ hai nhà Hậu Lê

Điều đặc biệt ở Cố đô Lam Kinh - kinh đô thứ hai nhà Hậu Lê

Về miền đất cổ Lam Kinh

Về miền đất cổ Lam Kinh

Khám phá rừng Lam Kinh

Khám phá rừng Lam Kinh

Trục vớt thi thể người đàn ông mất tích dưới lòng sông khi đi bắt cá

Trục vớt thi thể người đàn ông mất tích dưới lòng sông khi đi bắt cá

Đi bắt cá, người đàn ông mất tích dưới lòng sông

Thấy sông nhiều cá lội xuống bắt, không thấy lên

Những ngôi làng cổ ở Nam Định

Huyện Thọ Xuân phát huy các giá trị di tích, danh thắng để phát triển du lịch

Lam Kinh - một biểu tượng của tinh thần và văn hóa dân tộc

Về Lam Kinh một chiều thu

Đoàn Presstrip quốc tế khảo sát sản phẩm du lịch Thanh Hóa

Phát lộ nhiều dấu tích mới tại Hoàng Thành Thăng Long

Phát hiện nhiều dấu tích quan trọng tại khu vực chính điện Kính Thiên

Thêm di vật gợi mở về Hoàng cung Thăng Long

Phát hiện khảo cổ mới tại Hoàng thành Thăng Long

Khám phá kiến trúc độc đáo của kinh thành cổ Lam Kinh

Khám phá kinh thành cổ Lam Kinh