Tập trung đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, tôn tạo di tích, phục vụ các hoạt động văn hóa

Tập trung đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, tôn tạo di tích, phục vụ các hoạt động văn hóa

Bí ẩn về những 'mộc tinh' ở cố đô Lam Kinh: Kỳ 2: Chuyện ly kỳ cảm động về cây lim đại thụ 'hiến thân'

Bí ẩn về những 'mộc tinh' ở cố đô Lam Kinh: Kỳ 2: Chuyện ly kỳ cảm động về cây lim đại thụ 'hiến thân'

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Khai hội Lễ hội Lam Kinh năm 2019

Khai hội Lễ hội Lam Kinh năm 2019

Lam Kinh - một biểu tượng của tinh thần và văn hóa dân tộc

Lam Kinh - một biểu tượng của tinh thần và văn hóa dân tộc

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Về Lam Kinh một chiều thu

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Chuyện về cây lim 'hiến thân' ở vùng đất thiêng Lam Kinh

Chuyện giật mình loạt 'quái cây' trăm tuổi hội tụ ở điện Lam Kinh