Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Lam Kinh - một biểu tượng của tinh thần và văn hóa dân tộc

Lam Kinh - một biểu tượng của tinh thần và văn hóa dân tộc

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Kỳ bí cây lim khổng lồ 'tự tử' để hiến thân xây đại điện Lam Kinh

Các cung điện xây dựng trên đất Thanh Hóa

Các cung điện xây dựng trên đất Thanh Hóa

Khám phá kiến trúc độc đáo của kinh thành cổ Lam Kinh

Khám phá kiến trúc độc đáo của kinh thành cổ Lam Kinh

Khám phá kinh thành cổ Lam Kinh

Nẻo về nguồn cội

Kiến trúc giản dị, hòa hợp với thiên nhiên của mộ vua Lê Lợi

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh