Làm gì để không còn di tích 'biến dạng'?

Làm gì để không còn di tích 'biến dạng'?

Trùng tu di tích: Không phải cứ 'bơm' tiền là làm được!

Trùng tu di tích: Không phải cứ 'bơm' tiền là làm được!

Nam Định: Khắc phục xong sự cố 'mới hóa' cầu Ngói chợ Thượng

Nam Định: Khắc phục xong sự cố 'mới hóa' cầu Ngói chợ Thượng

Tu bổ thành… xâm hại di sản!

Tu bổ thành… xâm hại di sản!

Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng

Sau trùng tu, di tích cầu Ngói hơn 300 tuổi bị sở VH,TT&DL Nam Định yêu cầu trả lại nguyên trạng

Mới hóa di tích Cầu Ngói (Nam Định): Tùy tiện, tự phát

Mới hóa di tích Cầu Ngói (Nam Định): Tùy tiện, tự phát

Sở VHTTDL tỉnh Nam Định yêu cầu phục hồi nguyên trạng cầu Ngói chợ Thượng

Ứng xử với di sản: Tránh trùng tu kiểu phá di tích

Cầu Ngói chợ Thượng biến dạng sau khi trùng tu

Nam Định: Cầu Ngói bị biến dạng sau khi cộng đồng tham gia trùng tu