Cơn mưa mùa hạ

Cơn mưa mùa hạ

Nhọc nhằn rơm rạ

Nhọc nhằn rơm rạ

Kiên Giang chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng

Kiên Giang chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng

Con Cuông: Rau cải trong nhà lưới cháy hàng mùa nóng

Con Cuông: Rau cải trong nhà lưới cháy hàng mùa nóng

Nỗ lực chống khô hạn ở miền Trung

Nỗ lực chống khô hạn ở miền Trung

Chế tạo máy nông cụ đa năng từ phế liệu

Chế tạo máy nông cụ đa năng từ phế liệu

Chế tạo máy nông cụ đa năng từ phế liệu

Chế tạo máy nông cụ đa năng từ phế liệu

Chế tạo máy nông cụ đa năng từ phế liệu

Chế tạo máy nông cụ đa năng từ phế liệu

Sản phẩm thuốc trừ cỏ lúa mới Prefit 342WP (Trâu Vàng)

Sản phẩm thuốc trừ cỏ lúa mới Prefit 342WP (Trâu Vàng)

Kon Tum: Trưng bày triển lãm sản phẩm đặc trưng của mỗi xã

Kon Tum: Trưng bày triển lãm sản phẩm đặc trưng của mỗi xã

Người Sài Gòn đi gặt lúa chín vàng sát bên cao ốc chọc trời khu trung tâm

Người Sài Gòn đi gặt lúa chín vàng sát bên cao ốc chọc trời khu trung tâm

Mưa giông ở nhiều nơi, đề phòng sâu bệnh trên lúa và hồ tiêu

Mưa giông ở nhiều nơi, đề phòng sâu bệnh trên lúa và hồ tiêu