Bắt đầu xây cầu Vàm Sát 2 nối trung tâm TP.HCM

Bắt đầu xây cầu Vàm Sát 2 nối trung tâm TP.HCM

Khởi công xây dựng cầu Vàm Sát 2 với tổng kinh phí hơn 342 tỷ đồng

Khởi công xây dựng cầu Vàm Sát 2 với tổng kinh phí hơn 342 tỷ đồng

Khởi công cầu Vàm Sát 2, Cần Giờ

Khởi công cầu Vàm Sát 2, Cần Giờ

Xây thêm cầu qua chiến khu Rừng Sác

Xây thêm cầu qua chiến khu Rừng Sác

Hơn 342 tỷ xây cầu Vàm Sát 2 ở Cần Giờ

Hơn 342 tỷ xây cầu Vàm Sát 2 ở Cần Giờ

Bắt đầu xây cầu Vàm Sát 2 nối trung tâm TP.HCM

Bắt đầu xây cầu Vàm Sát 2 nối trung tâm TP.HCM

Cần Giờ xây cầu dài hơn 1 km qua chiến khu rừng Sác

Cần Giờ xây cầu dài hơn 1 km qua chiến khu rừng Sác

Cầu Vàm Sát 2 nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM

Cầu Vàm Sát 2 nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM