TP Thủ Đức có trưởng phòng giáo dục 39 tuổi

TP Thủ Đức có trưởng phòng giáo dục 39 tuổi

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM, được phân công làm Trưởng phòng GD&ĐT TP...
Nhân sự chủ chốt được kiện toàn, TP Thủ Ðức chính thức hoạt động

Nhân sự chủ chốt được kiện toàn, TP Thủ Ðức chính thức hoạt động

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức

Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức

TP Thủ Đức khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy

TP Thủ Đức khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Mong muốn lấy TP Thủ Đức làm hình mẫu

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Mong muốn lấy TP Thủ Đức làm hình mẫu

Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định cán bộ chủ chốt TP Thủ Đức

Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định cán bộ chủ chốt TP Thủ Đức

Tân Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức phát biểu gì sau khi nhận nhiệm vụ?

Tân Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức phát biểu gì sau khi nhận nhiệm vụ?

Công bố danh sách cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức

Công bố danh sách cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thành phố Thủ Đức

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức

TP HCM: Ra mắt Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Bí thư Quận ủy Quận 5 được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Bí thư Quận ủy Quận 5 được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Tân Bí thư và dàn lãnh đạo của TP Thủ Đức ra mắt

Tân Bí thư và dàn lãnh đạo của TP Thủ Đức ra mắt

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Ai là Bí thư TP Thủ Đức?

Ai là Bí thư TP Thủ Đức?

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức sẽ là mô hình kiểu mẫu cho TP.HCM

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP Thủ Đức sẽ là mô hình kiểu mẫu cho TP.HCM

Bí thư Nên: Cán bộ quận 2, 9, Thủ Đức đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử

Bí thư Nên: Cán bộ quận 2, 9, Thủ Đức đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử

Tân Bí thư TP Thủ Đức: Rà soát những bức xúc tồn đọng của dân

Tân Bí thư TP Thủ Đức: Rà soát những bức xúc tồn đọng của dân

Trao quyết định bổ nhiệm hàng loạt chức danh lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức

Trao quyết định bổ nhiệm hàng loạt chức danh lãnh đạo chủ chốt của TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư TP Thủ Đức

TP Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

TP Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Trao quyết định cán bộ lãnh đạo chủ chốt TP Thủ Đức

Trao quyết định cán bộ lãnh đạo chủ chốt TP Thủ Đức

TP Thủ Đức đã có đầy đủ các vị trí lãnh đạo chủ chốt

TP Thủ Đức đã có đầy đủ các vị trí lãnh đạo chủ chốt

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu là ai?

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu là ai?

Ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư Thành ủy TP. Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, đồng chí Hoàng Tùng làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, đồng chí Hoàng Tùng làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức có tân Bí thư Thành ủy

Thành phố Thủ Đức có tân Bí thư Thành ủy

Trao quyết định thành lập Đảng bộ Thành phố Thủ Đức

Trao quyết định thành lập Đảng bộ Thành phố Thủ Đức

Lời chia sẻ của hai tân Bí thư TP Thủ Đức và quận 5

Lời chia sẻ của hai tân Bí thư TP Thủ Đức và quận 5

Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

TP.HCM điều động Bí thư Quận 5 làm Bí thư Thành phố Thủ Đức

TP.HCM điều động Bí thư Quận 5 làm Bí thư Thành phố Thủ Đức

Thành phố Thủ Đức có Bí thư là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Thành phố Thủ Đức có Bí thư là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

Thành phố Thủ Đức có tân Bí thư và Chủ tịch

Thành phố Thủ Đức có tân Bí thư và Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động làm Bí thư TP Thủ Đức

Bí thư quận Thủ Đức làm Bí thư quận 5

Bí thư quận Thủ Đức làm Bí thư quận 5

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư TP Thủ Đức

Bí thư Quận Thủ Đức về làm Bí thư Quận 5

Bí thư Quận Thủ Đức về làm Bí thư Quận 5

Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức

Ông Nguyễn Mạnh Cường được phân công làm Bí thư quận 5

Ông Nguyễn Mạnh Cường được phân công làm Bí thư quận 5

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư TP Thủ Đức

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư TP Thủ Đức

TP Thủ Đức và kỷ nguyên kinh tế sáng tạo

TP Thủ Đức và kỷ nguyên kinh tế sáng tạo

Cần đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ

Cần đánh giá đúng năng lực, phẩm chất của cán bộ

Chú trọng giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ

Chú trọng giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước