Kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ chất lượng cao

Kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ chất lượng cao

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tp. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai các kết luận của Thanh tra Chính phủ

Tp. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch triển khai các kết luận của Thanh tra Chính phủ

'Ách' hơn 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, lãnh đạo TP.HCM xử lý mạnh tay

'Ách' hơn 30.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, lãnh đạo TP.HCM xử lý mạnh tay

TP.HCM quyết cải thiện 6 chỉ số năng lực cạnh tranh bị giảm

TP.HCM quyết cải thiện 6 chỉ số năng lực cạnh tranh bị giảm

Cuộc họp HĐND TP.HCM bất thường bàn những nội dung gì?

Cuộc họp HĐND TP.HCM bất thường bàn những nội dung gì?

TPHCM sắp bầu thêm một Phó Chủ tịch HĐND

TPHCM sắp bầu thêm một Phó Chủ tịch HĐND

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Kiến nghị bổ sung 5 cán bộ lãnh đạo TP.HCM

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Kiến nghị bổ sung 5 cán bộ lãnh đạo TP.HCM

TPHCM sắp bổ sung nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

TPHCM sắp bổ sung nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt

TP.HCM sắp kiện toàn những chức danh chủ chốt nào?

TP.HCM sắp kiện toàn những chức danh chủ chốt nào?

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Không được chậm trễ trong giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân: Không được chậm trễ trong giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Giới thiệu 5 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

Giới thiệu 5 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM

TPHCM: Tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ ngành công nghiệp phát triển

TPHCM: Tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ ngành công nghiệp phát triển

Cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Cải cách hành chính phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Phải định rõ thời gian hoàn thành các dự án

Kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng cao

Kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng cao

Các nhà đầu tư Đức quan tâm đến tiềm năng TP.HCM

Các nhà đầu tư Đức quan tâm đến tiềm năng TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

UBND TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch

UBND TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch

TPHCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND, giải quyết cơn khát nhân sự

TPHCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND, giải quyết cơn khát nhân sự

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

TP.HCM có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP.HCM có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

Miễn nhiệm 3 Ủy viên UBND TPHCM

Miễn nhiệm 3 Ủy viên UBND TPHCM

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

TP.HCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND

TP.HCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM

TPHCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND mới

TPHCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND mới

Chân dung 2 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới

Chân dung 2 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới

Bầu ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Bầu ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch

UBND Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch

Chân dung 2 tân Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Chân dung 2 tân Phó chủ tịch UBND TP. HCM

TP.HCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021

TP.HCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021

Bí thư Nhân tin tưởng 2 tân Phó Chủ tịch sẽ làm tốt nhiệm vụ

Bí thư Nhân tin tưởng 2 tân Phó Chủ tịch sẽ làm tốt nhiệm vụ

TP.HCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND

TP.HCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND

Thành phố Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch

Thành phố Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch

Ông Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và Thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

TP.HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

TP.HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

Giới thiệu ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan để bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Giới thiệu ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan để bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Thiếu tướng công an và Chánh Văn phòng UBND TP được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Thiếu tướng công an và Chánh Văn phòng UBND TP được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Võ Văn Hoan và thiếu tướng Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và thiếu tướng Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

TP HCM: Họp bầu, bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP HCM: Họp bầu, bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sáng nay, HĐND TP HCM họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND TP

Sáng nay, HĐND TP HCM họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND TP

HĐND TPHCM họp bất thường bầu 2 phó chủ tịch UBND TP

HĐND TPHCM họp bất thường bầu 2 phó chủ tịch UBND TP

HĐND TP HCM họp bất thường bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND

HĐND TP HCM họp bất thường bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND

Vắng bóng dự án sản xuất, vốn dồn vào bất động sản

Vắng bóng dự án sản xuất, vốn dồn vào bất động sản

HĐND TP.HCM họp bất thường bầu 2 phó chủ tịch UBND thành phố

HĐND TP.HCM họp bất thường bầu 2 phó chủ tịch UBND thành phố

TP.HCM tổ chức kỳ họp bất thường bầu nhiều lãnh đạo chủ chốt

TP.HCM tổ chức kỳ họp bất thường bầu nhiều lãnh đạo chủ chốt

TP.HCM họp bất thường bầu thêm 2 Phó Chủ tịch

TP.HCM họp bất thường bầu thêm 2 Phó Chủ tịch

Tìm kiếm nhà đầu tư, phải rước 'đại bàng' về trong một số ngành

Tìm kiếm nhà đầu tư, phải rước 'đại bàng' về trong một số ngành

Nhanh chóng gỡ khó cho các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Nhanh chóng gỡ khó cho các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tạo chuyển biến mạnh trong tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo chuyển biến mạnh trong tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM: Bổ sung 1.000ha đất phát triển khu công nghiệp

TP.HCM: Bổ sung 1.000ha đất phát triển khu công nghiệp

TP HCM trải thảm đỏ gọi đầu tư gần 54 tỷ USD

TP HCM trải thảm đỏ gọi đầu tư gần 54 tỷ USD

Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư vào 210 dự án trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư vào 210 dự án trọng điểm

TP.HCM: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hơn 200 dự án lớn

TP.HCM: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hơn 200 dự án lớn

TP.HCM kêu gọi đầu tư gần 54 tỷ USD cho 210 dự án phát triển

TP.HCM kêu gọi đầu tư gần 54 tỷ USD cho 210 dự án phát triển

TPHCM mời gọi đầu tư vào 210 dự án, tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng

TPHCM mời gọi đầu tư vào 210 dự án, tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng

TP.HCM cần 54 tỉ USD cho 210 dự án

TP.HCM cần 54 tỉ USD cho 210 dự án

Đổi mới, cởi mở để thu hút đầu tư

Đổi mới, cởi mở để thu hút đầu tư

TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 14 dự án du lịch giải trí

TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 14 dự án du lịch giải trí

TP.HCM mời gọi đầu tư 210 dự án

TP.HCM mời gọi đầu tư 210 dự án

TP HCM: Tiếp tục bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới

TP HCM: Tiếp tục bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới

Sở Xây dựng TP.HCM có Giám đốc mới

Sở Xây dựng TP.HCM có Giám đốc mới

TP.HCM: Chủ tịch quận 7 được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng

TP.HCM: Chủ tịch quận 7 được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng

Điều động Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Bí thư quận 3

Điều động Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm Bí thư quận 3

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn làm Bí thư Quận 3

Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Trọng Tuấn làm Bí thư Quận 3

TPHCM liên thông hành chính, tránh tình trạng 'một cửa nhiều khóa'

TPHCM liên thông hành chính, tránh tình trạng 'một cửa nhiều khóa'

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo

TP.HCM bổ nhiệm nhiều nhân sự lãnh đạo

TP.HCM kiện toàn nhân sự: Nhiều cán bộ chủ chốt được bổ nhiệm

TP.HCM kiện toàn nhân sự: Nhiều cán bộ chủ chốt được bổ nhiệm

Bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh

Bà Lê Thị Huỳnh Mai làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh

Hà Nội và 9 địa phương bổ nhiệm nhân sự mới

Hà Nội và 9 địa phương bổ nhiệm nhân sự mới

TPHCM bổ nhiệm hai Giám đốc Sở

TPHCM bổ nhiệm hai Giám đốc Sở

TP.HCM có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giao thông vận tải mới

TP.HCM có Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Giao thông vận tải mới

TP HCM: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại nhiều Sở, ngành

TP HCM: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tại nhiều Sở, ngành

TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt nhiều đơn vị

TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt nhiều đơn vị

TP. HCM bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

TP. HCM bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

TP HCM: Bổ nhiệm mới nhiều nhân sự ở vị trí lãnh đạo

TP HCM: Bổ nhiệm mới nhiều nhân sự ở vị trí lãnh đạo

Ông Trần Quang Lâm làm giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM

Ông Trần Quang Lâm làm giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM

TP.HCM bổ nhiệm 2 giám đốc sở

TP.HCM bổ nhiệm 2 giám đốc sở

TP.HCM bổ nhiệm 2 Giám đốc sở

TP.HCM bổ nhiệm 2 Giám đốc sở

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM

Ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM

Giữ đúng lời hứa, Chủ tịch TP.HCM bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở trong tháng 4

Giữ đúng lời hứa, Chủ tịch TP.HCM bổ nhiệm 2 Giám đốc Sở trong tháng 4

Bổ nhiệm 2 giám đốc sở Giao thông Vận tải và Kế hoạch - Đầu tư TPHCM

Bổ nhiệm 2 giám đốc sở Giao thông Vận tải và Kế hoạch - Đầu tư TPHCM

Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch đầu tư TPHCM có giám đốc mới

Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch đầu tư TPHCM có giám đốc mới

TP HCM bổ nhiệm Giám đốc Sở GTVT và Sở Kế hoạch - đầu tư

TP HCM bổ nhiệm Giám đốc Sở GTVT và Sở Kế hoạch - đầu tư