Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát 8 nội dung trong công tác bầu cử

Triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát 8 nội dung trong công tác bầu cử

Cùng với việc triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị và tổ chức...
Giám sát để phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác bầu cử

Giám sát để phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác bầu cử

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Mặt trận Trung ương giới thiệu đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Mặt trận Trung ương giới thiệu đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ứng viên ĐBQH nơi có dịch Covid-19 được vận động bầu cử qua zalo, viber

Ứng viên ĐBQH nơi có dịch Covid-19 được vận động bầu cử qua zalo, viber

Tạo sự công bằng cho các ứng viên trong quá trình tiếp xúc với cử tri

Tạo sự công bằng cho các ứng viên trong quá trình tiếp xúc với cử tri

1.045 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

1.045 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

Tăng cường đoàn kết tôn giáo trong đồng bào Tây Nguyên

Tăng cường đoàn kết tôn giáo trong đồng bào Tây Nguyên

Các tổ chức tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết

Các tổ chức tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết

Tặng quà Tết cho Cơ sở bảo trợ xã hội và người nghèo tỉnh Bắc Giang

Tặng quà Tết cho Cơ sở bảo trợ xã hội và người nghèo tỉnh Bắc Giang

Tham gia công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm số một của hệ thống Mặt trận

Tham gia công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm số một của hệ thống Mặt trận

Giải quyết ngay những phản ánh, kiến nghị liên quan đến bầu cử

Giải quyết ngay những phản ánh, kiến nghị liên quan đến bầu cử

Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành các bước như thế nào?

Hội nghị hiệp thương sẽ được tiến hành các bước như thế nào?

Ngày 4/2, diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Ngày 4/2, diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Mặt trận cần đóng góp nhiều hơn vào công tác cán bộ của Đảng

Mặt trận cần đóng góp nhiều hơn vào công tác cán bộ của Đảng

Nâng cao trách nhiệm tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nâng cao trách nhiệm tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập BCĐ tổng kết thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng

Thành lập BCĐ tổng kết thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng

Vai trò của Mặt trận trong xây dựng đồng thuận xã hội

Vai trò của Mặt trận trong xây dựng đồng thuận xã hội

Hội nghị lần thứ IV Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Hội nghị lần thứ IV Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

'Mặt trận Tổ quốc là địa chỉ đỏ của tấm lòng từ thiện'

'Mặt trận Tổ quốc là địa chỉ đỏ của tấm lòng từ thiện'

Cụm Mặt trận Bắc Trung Bộ quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Cụm Mặt trận Bắc Trung Bộ quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Trung Bộ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Bắc Trung Bộ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đối thoại 'Thi đua không phải là ganh đua'

Đối thoại 'Thi đua không phải là ganh đua'

Đồng bào trung du và miền núi phía Bắc nỗ lực vượt qua thách thức

Đồng bào trung du và miền núi phía Bắc nỗ lực vượt qua thách thức

Yên Bái: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo

Yên Bái: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo

Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

Thêm nguồn lực hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân miền Trung

Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Khắc phục tình trạng 'quyền anh, quyền tôi' trong xây dựng pháp luật

Tiếp tục phát huy vai trò phản biện của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật

Tiếp tục phát huy vai trò phản biện của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật

Bắc Giang: Nhiều cử tri phản ánh về vấn đề xử lý rác thải nông thôn

Bắc Giang: Nhiều cử tri phản ánh về vấn đề xử lý rác thải nông thôn

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúc mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo

Không quá một bàn tay

Không quá một bàn tay

90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Bắc Giang: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bắc Giang: Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Giao lưu, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giao lưu, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật 'Bài ca đại đoàn kết'

Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật 'Bài ca đại đoàn kết'

Thêm nhiều nguồn lực, hiện vật gửi đến bà con nơi tâm bão

Thêm nhiều nguồn lực, hiện vật gửi đến bà con nơi tâm bão