Bắc Giang phát động ủng hộ đồng bào miền Trung và người nghèo

Bắc Giang phát động ủng hộ đồng bào miền Trung và người nghèo

Sáng 19/10, MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo và ủng hộ đồng bào miền...
Chi tiết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang khóa mới

Chi tiết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang khóa mới

Ông Lê Quân chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về Cà Mau

Ông Lê Quân chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về Cà Mau

Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Ông Lê Quân chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về Cà Mau

Ông Lê Quân chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội về Cà Mau

Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Bắc Giang, Cà Mau

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động nhân sự

UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HNĐN tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới

Bắc Giang kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Hai Bí thư Huyện ủy được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang có 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Nhiều nhân sự mới các tỉnh

Bắc Giang, Lạng Sơn có các lãnh đạo mới

Bắc Giang: Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bí thư Huyện ủy sinh năm 1980 được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang

Hai Bí thư Huyện ủy cùng được bầu làm Phó Chủ tịch Bắc Giang

Hai tân Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang là ai?

Kiện toàn nhân sự HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tỉnh Bắc Giang bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Giang có thêm hai phó chủ tịch