Phong trào đấu tranh của Nhân dân Hà Tĩnh giai đoạn 1831-1945

Phong trào đấu tranh của Nhân dân Hà Tĩnh giai đoạn 1831-1945

Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh của cả nước giành được chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám 1945.
Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831 có ý nghĩa lịch sử to lớn

Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831 có ý nghĩa lịch sử to lớn

Hiện thực hóa khát vọng của TP HCM: Cần cơ chế phù hợp

Hiện thực hóa khát vọng của TP HCM: Cần cơ chế phù hợp

Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những chi tiết liên quan đến Thái Nguyên (Bài 1)

Cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những chi tiết liên quan đến Thái Nguyên (Bài 1)

Làm cầu nối liên kết '4 nhà', góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Làm cầu nối liên kết '4 nhà', góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hóa con người Hà Tĩnh

Tích cực tham mưu, đề xuất các chính sách xây dựng văn hóa con người Hà Tĩnh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư tại Hà Tĩnh

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư tại Hà Tĩnh

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến cho sự phát triển KT-XH của địa phương

Tích cực tham mưu những nội dung phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tích cực tham mưu những nội dung phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Tích cực tham mưu đề xuất ban hành cơ chế chính sách bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Góp sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Góp sức xây dựng huyện Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024

Nỗ lực quan tâm nhiều hơn đến đời sống phụ nữ

Nỗ lực quan tâm nhiều hơn đến đời sống phụ nữ

Kiến nghị cơ chế, chính sách ưu tiên các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm mở ra những cơ hội mới

Kiến nghị cơ chế, chính sách ưu tiên các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm mở ra những cơ hội mới

Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

Làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri, của Nhân dân

Huy động sức mạnh tổng hợp cùng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Huy động sức mạnh tổng hợp cùng tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Quyết tâm cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng Can Lộc trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

Quyết tâm cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng Can Lộc trở thành huyện nông thôn mới nâng cao

Góp sức đưa TP Hà Tĩnh thành đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ

Góp sức đưa TP Hà Tĩnh thành đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ

Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Đề xuất các chính sách góp phần sớm đưa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm phía Bắc Hà Tĩnh

Xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh

Xây dựng Nghi Xuân trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh

Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

Quan tâm tìm hiểu những vấn đề băn khoăn, trăn trở của Nhân dân

Thực hiện tốt chức trách của người đại biểu dân cử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri

Thực hiện tốt chức trách của người đại biểu dân cử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri

Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

Tham mưu ban hành hệ thống cơ chế chính sách gắn với các lĩnh vực ngành, địa phương phù hợp

Thực hiện chức năng giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm

Thực hiện chức năng giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm

Đề xuất giải pháp chiến lược trong hoạch định chính sách phát triển Lộc Hà

Đề xuất giải pháp chiến lược trong hoạch định chính sách phát triển Lộc Hà

Xây dựng Vũ Quang thành vùng quê an lành, trù phú, có bản sắc

Xây dựng Vũ Quang thành vùng quê an lành, trù phú, có bản sắc

Gắn bó mật thiết, đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường

Gắn bó mật thiết, đưa tiếng nói của cử tri đến nghị trường

Phản ánh kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có liên quan

Phản ánh kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có liên quan

Góp phần xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững

Góp phần xây dựng Hương Sơn trở thành huyện nông thôn mới bền vững

Tham gia tích cực, chất lượng để Quốc hội ban hành những quyết sách đúng đắn và có tính khả thi cao

Tham gia tích cực, chất lượng để Quốc hội ban hành những quyết sách đúng đắn và có tính khả thi cao

Thẳng thắn chất vấn và tích cực tham gia hoạt động giám sát do HĐND tổ chức

Thẳng thắn chất vấn và tích cực tham gia hoạt động giám sát do HĐND tổ chức

Chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em

Chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em

Nắm bắt thực tiễn, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri một cách trung thực, trách nhiệm đến HĐND tỉnh

Nắm bắt thực tiễn, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri một cách trung thực, trách nhiệm đến HĐND tỉnh

Đồng hành, nỗ lực cùng Vũ Quang sớm về đích huyện miền núi biên giới NTM nâng cao đầu tiên của cả nước

Đồng hành, nỗ lực cùng Vũ Quang sớm về đích huyện miền núi biên giới NTM nâng cao đầu tiên của cả nước

Đề xuất các chính sách tạo động lực mới về thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho huyện Vũ Quang

Đề xuất các chính sách tạo động lực mới về thu hút đầu tư, huy động nguồn lực cho huyện Vũ Quang

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp ý hoàn thiện những chính sách phù hợp thực tiễn

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp ý hoàn thiện những chính sách phù hợp thực tiễn

Ưu tiên chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đi vào chiều sâu, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

Ưu tiên chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đi vào chiều sâu, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

Tâm huyết lắng nghe nguyện vọng cử tri, tham mưu những quyết sách phù hợp thực tiễn địa phương

Tâm huyết lắng nghe nguyện vọng cử tri, tham mưu những quyết sách phù hợp thực tiễn địa phương

Phát huy vai trò cầu nối giữa huyện với tỉnh, giữa người dân với chính quyền

Phát huy vai trò cầu nối giữa huyện với tỉnh, giữa người dân với chính quyền

Phát huy trách nhiệm của người đại biểu của Nhân dân với phương châm 'nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin'

Phát huy trách nhiệm của người đại biểu của Nhân dân với phương châm 'nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin'

Chỉ đạo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

Chỉ đạo phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

Tập trung đóng góp ý kiến với Quốc hội hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh

Tập trung đóng góp ý kiến với Quốc hội hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh

Ứng cử viên Võ Trọng Hải: Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững

Ứng cử viên Võ Trọng Hải: Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo, đưa Hà Tĩnh phát triển bền vững

Một ngày ở nơi 'sướng - khổ'

Một ngày ở nơi 'sướng - khổ'

Thất thoát đất 'vàng' ở Khánh Hòa: Đất công thành đất 'ông'

Thất thoát đất 'vàng' ở Khánh Hòa: Đất công thành đất 'ông'

Hết lòng vì người bệnh

Hết lòng vì người bệnh