Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ làm sân bay Sa Pa

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ làm sân bay Sa Pa

Ủng hộ việc xây dựng cảng hàng không Sa Pa

Ủng hộ việc xây dựng cảng hàng không Sa Pa

Bộ GTVT ủng hộ Lào Cai đầu tư cảng hàng không Sa Pa

Bộ GTVT ủng hộ Lào Cai đầu tư cảng hàng không Sa Pa

Đề xuất xây dựng Cảng hàng không Sa Pa với tổng đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng

Đề xuất xây dựng Cảng hàng không Sa Pa với tổng đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng

Cần nghiên cứu cẩn trọng về đề xuất xây dựng Cảng hàng không Sa Pa

Cục Hàng không VN nói gì về 'hội chứng sân bay' tại Việt Nam?

Cục Hàng không VN nói gì về 'hội chứng sân bay' tại Việt Nam?

Cục Hàng không nói gì về 'hội chứng sân bay' tại Việt Nam?

Cục Hàng không nói gì về 'hội chứng sân bay' tại Việt Nam?

Lãnh đạo Cục Hàng không: Cẩn trọng khi phê duyệt cảng hàng không Sa Pa

Lãnh đạo Cục Hàng không: Cẩn trọng khi phê duyệt cảng hàng không Sa Pa

Cục Hàng không nói gì về 'hội chứng sân bay' tại Việt Nam?

Cục Hàng không nói gì về 'hội chứng sân bay' tại Việt Nam?

Lào Cai muốn xây cảng hàng không Sapa

Lào Cai muốn xây cảng hàng không Sapa