Bảo Yên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong năm 2024 tăng tốc, Đảng bộ huyện Bảo Yên đã xác định vận dụng sáng tạo 5 phương thức lãnh đạo của Đảng vào thực tiễn.

Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên trong ánh ban mai. Ảnh: Trọng Điểm.

Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, nhất trí của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Bảo Yên tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh vào năm 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Yên ngày 17/4/2024.

Ngay trong những ngày đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên đã chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Chương trình hành động của Huyện ủy, UBND huyện, nhất là thực hiện các khâu đột phá trong năm 2024. Là năm tăng tốc và về đích nên Đảng bộ huyện đã lựa chọn chủ đề là “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động ‑ Hiệu quả - Phát triển”. Phương châm thực hiện cũng đã được xác định với “3 có”, gồm: Có nội dung cụ thể, có địa chỉ rõ ràng và có thời gian hoàn thành; thực hiện “3 rõ”, gồm: Rõ người, rõ việc và rõ thời gian hoàn thành.

Thường trực Huyện ủy Bảo Yên tại một chuyến khảo sát tại cơ sở trong tháng 4/2024. Ảnh: Thu Dịu

Nghị quyết số 18-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cũng chỉ rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển nông nghiệp - nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống các dân tộc; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, quản lý quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; kêu gọi, thu hút đầu tư nông - lâm nghiệp, gia công chế biến. Kèm theo đó, 5 địa bàn trọng điểm được xác định là thị trấn Phố Ràng, xã Bảo Hà, xã Nghĩa Đô, xã Cam Cọn và xã Xuân Hòa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bảo Yên trao đổi với nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại xã Kim Sơn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, yêu cầu đặt ra của Huyện ủy với các cấp, ngành là chú trọng đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, trong đó coi trọng các nội dung sát với thực tế; ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hình thức tuyên truyền như qua phương tiện thông tin đại chúng, pa-nô, khẩu hiệu, sân khấu hóa, tổ chức các cuộc thi gắn với công tác tuyên truyền; các cấp, ngành cũng nhận được yêu cầu tập trung thực hiện, giải quyết những nội dung người dân quan tâm như cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, quản lý xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu; tiếp tục triển khai phong trào “Dân vận khéo” trong việc giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới…

Nuôi gà trong đồi quế, mô hình sản xuất mới ở Bảo Yên. Ảnh: Thu Dịu

Huyện ủy cũng yêu cầu tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm như khởi động, kích hoạt lại các tổ giúp việc của “Chiến dịch 60 ngày đêm” di chuyển các hộ thuộc dự án Cảng Hàng không Sa Pa tại xã Cam Cọn, phấn đấu hoàn thành trước tháng 6/2024, sẵn sàng mọi điều kiện để tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Dự án. Thực hiện các giải pháp về thay đổi cách nghĩ, cách làm, hỗ trợ phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống tốt đẹp; đưa phong trào “10 phút cải thiện môi trường” trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành và toàn dân trên địa bàn huyện; tích cực thực hiện quy chuẩn về lề lối làm việc của cán bộ, công chức; hoàn thành phương án xây dựng phòng tiếp dân, bộ phận một cửa tại 17/17 xã, đảm bảo “khoa học - hiện đại - thân thiện” và hoàn thiện bộ quy trình “Chính quyền thân thiện” với sự thống nhất toàn địa bàn.

Chè hàng hóa được trồng tập trung tại xã Lương Sơn. Ảnh: Trọng Điểm.

Huyện ủy Bảo Yên cũng coi trọng việc vận dụng sáng tạo phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp, ngành, của cán bộ, đảng viên. Trong lãnh đạo, điều hành là việc phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”; kịp thời giải quyết dứt điểm, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, ưu tiên xử lý các vấn đề nổi cộm, các “điểm nghẽn”. Huyện ủy Bảo Yên cũng nêu cao tinh thần “7 dám” nhằm tạo ra các thay đổi căn bản trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Một số chỉ tiêu phát triển trong năm 2024 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bảo Yên:

+ Hơn 90% chi - đảng bộ cơ sở, chính quyền cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ 100% tổ chức MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và từ 85% cấp cơ sở thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Thu nhập bình quân của người dân đạt trên 66 triệu đồng/năm; giá trị sản phẩm trên 1 ha canh tác đạt 95 triệu đồng.

+16/16 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+ lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 1,6 triệu lượt; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt 1.120 tỷ đồng.

+ Huyện có hơn 70% trường đạt chuẩn quốc gia.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, các đơn vị chủ động, rà soát, phân tích, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để có giải pháp đột phá trong năm tăng tốc và về đích Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được đề cao, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả việc giám sát xã hội, nhất là các chương trình, chính sách, dự án, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ kết quả giám sát có định hướng, hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tạo cơ sở để tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những nơi còn thiếu dân chủ dẫn đến bức xúc trong Nhân dân, trong nội bộ cơ quan.

Đoàn viên, thanh niên huyện Bảo Yên tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Thu Dịu.

Nhiệm vụ có tính trọng tâm, đột phá từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện cho thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng; tăng cường củng cố, giữ gìn đoàn kết thống nhất, quyết tâm trong lãnh đạo điều hành; đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện hiệu quả việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4.

Mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa tại xã Nghĩa Đô đang hấp dẫn đông đảo du khách muôn phương. Ảnh: Thu Dịu.

Với tiềm năng và thời cơ mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bảo Yên tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân để triển khai, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, góp phần sớm đưa Bảo Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, huyện đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2025.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bao-yen-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-cac-muc-tieu-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-huyen-post383081.html