Đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Dự án Sân bay Sa Pa

Đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Dự án Sân bay Sa Pa

Tiến trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa đã chính...
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cảng hàng không Sa Pa

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án cảng hàng không Sa Pa

Sân bay Sa Pa 5.900 tỷ đồng được phê duyệt đánh giá tác động môi trường

Sân bay Sa Pa 5.900 tỷ đồng được phê duyệt đánh giá tác động môi trường

Điều chỉnh qui hoạch xây dựng Cảng hàng không Sa Pa

Điều chỉnh qui hoạch xây dựng Cảng hàng không Sa Pa

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Cảng hàng không Sa Pa

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Cảng hàng không Sa Pa

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Sa Pa

Đầu tư sân bay Sa Pa: Sắp xong báo cáo tiền khả thi

Đầu tư sân bay Sa Pa: Sắp xong báo cáo tiền khả thi

Đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ 3.088 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa

Đề xuất ngân sách Trung ương hỗ trợ 3.088 tỷ đồng xây sân bay Sa Pa