Đồng Nai khởi động dự án nhà ở xã hội

Ngày 21/5, tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi động dự án nhà ở xã hội đầu tiên trong năm 2024 tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dong-nai-khoi-dong-du-an-nha-o-xa-hoi-121588.htm