Cơ quan nào được Bộ GTVT ủy quyền triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam?

Bộ GTVT ủy quyền, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Cục chuyên ngành, ban quản lý dự án trong triển khai đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định ủy quyền, giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Tây Ninh Bình thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (Ảnh: Tạ Hải).

Trạm dừng nghỉ cao tốc Tây Ninh Bình thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (Ảnh: Tạ Hải).

Theo đó, Bộ GTVT ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Cục Đường cao tốc VN, các ban quản lý dự án căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ do Bộ GTVT quản lý thuộc mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đã được phê duyệt.

Về nhiệm vụ cụ thể, Cục Đường cao tốc VN tổ chức thẩm định, phê duyệt thông tin dự án và công bố dự án đầu tư kinh doanh; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Ký kết và quản lý hợp đồng với nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án; Quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu; Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; Hủy thầu đối với trường hợp quy định tại Luật Đấu thầu.

Cục Đường cao tốc VN cũng được ủy quyền tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng; Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng; Các nhiệm vụ khác của người có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Ban quản lý dự án được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu và một số nhiệm vụ khác.

Cụ thể, các ban quản lý dự án sẽ tổ chức lập hồ sơ đề xuất dự án và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư; Thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu; Phê duyệt hồ sơ mời thầu; Kiểm tra, rà soát thiết kế cơ sở (nếu có), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở do nhà đầu tư trình, báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định, làm cơ sở để nhà đầu tư phê duyệt.

Cùng đó là thực hiện các nhiệm vụ: Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về phương án đầu tư đối với các trạm dừng nghỉ thuộc dự án do Bộ GTVT chưa xác định hình thức, phương thức đầu tư.

"Ban quản lý dự án được ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ là ban quản lý dự án được Bộ GTVT giao làm chủ đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc (đối với dự án đầu tư công) hoặc ban quản lý dự án được ủy quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc (với dự án đầu tư theo hình thức/phương thức khác)", quyết định nêu rõ.

Nam Khánh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/co-quan-nao-duoc-bo-gtvt-uy-quyen-trien-khai-dau-tu-tram-dung-nghi-cao-toc-bac-nam-192240523131438413.htm