Văn phòng Bộ GTVT tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Văn phòng Bộ GTVT tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Phát động phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2019

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Phát động phong trào thi đua thực kiện kế hoạch công tác năm 2019

Bộ Tư pháp tiếp tục tạo môi trường làm việc phù hợp để cán bộ phấn đấu

Bộ Tư pháp tiếp tục tạo môi trường làm việc phù hợp để cán bộ phấn đấu

Vi sao chủ tịch Đắk Nông bị khiển trách, phó chủ tịch Đắk Nông bị cảnh cáo ?

Vi sao chủ tịch Đắk Nông bị khiển trách, phó chủ tịch Đắk Nông bị cảnh cáo ?

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2018

Đoàn TN Bộ TT&TT phát động phong trào hiến máu tình nguyện 2019

Đoàn TN Bộ TT&TT phát động phong trào hiến máu tình nguyện 2019

Tổng tài sản Agribank đã đạt 1,3 triệu tỷ đồng trên nền vốn điều lệ chỉ có 30.470 tỷ đồng

Tổng tài sản Agribank đã đạt 1,3 triệu tỷ đồng trên nền vốn điều lệ chỉ có 30.470 tỷ đồng

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thứ trưởng Lê Công Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ trưởng Lê Công Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2019

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Bộ TN&MT

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Bộ TN&MT

Tổng cục Hải quan: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên

Tổng cục Hải quan: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Tuyên Quang

Tặng quà Hội Cựu TNXP VN và Hội Truyền thống Trường Sơn - đường HCM

Tặng quà Hội Cựu TNXP VN và Hội Truyền thống Trường Sơn - đường HCM

Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kinh tế TW và Ban Cán sự đảng Chính phủ

Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kinh tế TW và Ban Cán sự đảng Chính phủ

Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra phải song hành với nhân rộng điển hình tốt

Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra phải song hành với nhân rộng điển hình tốt

Phải thấy được những bất ổn của xã hội để làm tốt công tác dân vận

Phải thấy được những bất ổn của xã hội để làm tốt công tác dân vận

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cửa quyền, xa dân thì tai hại rất lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cửa quyền, xa dân thì tai hại rất lớn

Còn một bộ phận coi thường công tác dân vận

Còn một bộ phận coi thường công tác dân vận

Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân

Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân

Tập trung giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người và kéo dài

Tập trung giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người và kéo dài

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dân vận là phải làm cho dân tin

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Dân vận là phải làm cho dân tin

Thủ tướng: Dân vận mà làm cho dân tin là phải làm cho dân ấm no và hạnh phúc...

Thủ tướng: Dân vận mà làm cho dân tin là phải làm cho dân ấm no và hạnh phúc...

Thủ tướng: Kể cả tổ trưởng dân phố cũng cần nêu gương

Thủ tướng: Kể cả tổ trưởng dân phố cũng cần nêu gương

Thủ tướng: Hành trang lớn nhất là niềm tin của nhân dân

Thủ tướng: Hành trang lớn nhất là niềm tin của nhân dân

Thủ tướng: Hành trang lớn nhất là niềm tin của nhân dân

Thủ tướng: Hành trang lớn nhất là niềm tin của nhân dân

'Năm dân vận chính quyền' 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng

'Năm dân vận chính quyền' 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng