6 nội dung cần sửa trong Luật Đất đai 2013

6 nội dung cần sửa trong Luật Đất đai 2013

Dự kiến Luật đất đai 2013 sẽ có 6 điểm được sửa đổi, bổ sung. Chính phủ báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất...
Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong đầu thầu

Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong đầu thầu

Thực hiện pháp luật đất đai: Bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo

Thực hiện pháp luật đất đai: Bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo

Bình Liêu: Giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bình Liêu: Giải pháp đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất

Rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất

Thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án PPP

Thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án PPP

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vaccine phòng COVID-19 trong trường hợp đặc biệt

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vaccine phòng COVID-19 trong trường hợp đặc biệt

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vaccine AZD1222

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vaccine AZD1222

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vắc xin phòng Covid-19 AZD1222

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vắc xin phòng Covid-19 AZD1222

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mua vaccine phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất

Ngại mua thiết bị y tế vì sợ kỷ luật: 'Không phải sợ mua mà sợ mua sắm bậy bạ'

Ngại mua thiết bị y tế vì sợ kỷ luật: 'Không phải sợ mua mà sợ mua sắm bậy bạ'

Có được lập một kế hoạch chọn nhà thầu cho nhiều công trình?

Có được lập một kế hoạch chọn nhà thầu cho nhiều công trình?

Có được chỉ định thầu cho nhà thầu là cá nhân?

Có được chỉ định thầu cho nhà thầu là cá nhân?

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Vẫn tiến độ… rùa bò, Bộ Giao thông vận tải mạnh tay xử lý

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Vẫn tiến độ… rùa bò, Bộ Giao thông vận tải mạnh tay xử lý

Đủ thiết bị, vật tư y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Đủ thiết bị, vật tư y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Thiếu vật tư, thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 vì bất cập trong đấu thầu?

Thiếu vật tư, thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 vì bất cập trong đấu thầu?

Bộ trưởng Tài chính: 'Cứ làm trong sáng, đàng hoàng, đừng tư lợi'

Bộ trưởng Tài chính: 'Cứ làm trong sáng, đàng hoàng, đừng tư lợi'

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhiều nhà thầu ở dự án Cam Lộ - La Sơn

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhiều nhà thầu ở dự án Cam Lộ - La Sơn

Chấn chỉnh nhà thầu vi phạm tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chấn chỉnh nhà thầu vi phạm tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Nhà thầu phụ được tham gia bao nhiêu phần của gói thầu?

Nhà thầu phụ được tham gia bao nhiêu phần của gói thầu?

Hàng loạt nhà thầu thi công cao tốc Cam Lộ- La Sơn lọt 'danh sách đen' bị Bộ Giao thông xử lý

Hàng loạt nhà thầu thi công cao tốc Cam Lộ- La Sơn lọt 'danh sách đen' bị Bộ Giao thông xử lý

Hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia

Hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về giá mua trang thiết bị chống dịch COVID-19

Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm về giá mua trang thiết bị chống dịch COVID-19

Có được gộp các hạng mục công việc thành một gói thầu?

Có được gộp các hạng mục công việc thành một gói thầu?

Nhà thầu PCC5: Trúng thầu sát giá vẫn lãi 'mỏng' đến bất ngờ

Nhà thầu PCC5: Trúng thầu sát giá vẫn lãi 'mỏng' đến bất ngờ

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trường hợp cấp bách, địa phương được chỉ định thầu

Trường hợp cấp bách, địa phương được chỉ định thầu

Gỡ khó cho địa phương mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19

Gỡ khó cho địa phương mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19

Việc mua vắc-xin Pfizer là lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Việc mua vắc-xin Pfizer là lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Mua vaccine phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Mua vaccine phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Xin ý kiến thành viên Chính phủ mua vaccine của Công ty Pfizer trong sáng nay

Xin ý kiến thành viên Chính phủ mua vaccine của Công ty Pfizer trong sáng nay

Công ty Pfizer yêu cầu Việt Nam trả lời về mua vắc-xin Covid-19 trong ngày 18-5

Công ty Pfizer yêu cầu Việt Nam trả lời về mua vắc-xin Covid-19 trong ngày 18-5

Thủ tướng: Mua vắc-xin phòng Covid-19 là cấp bách, phải thực hiện ngay

Thủ tướng: Mua vắc-xin phòng Covid-19 là cấp bách, phải thực hiện ngay

Mua vắc xin phòng Covid-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Mua vắc xin phòng Covid-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Lấy phiếu ý kiến thành viên Chính phủ về việc mua vaccine Pfizer

Lấy phiếu ý kiến thành viên Chính phủ về việc mua vaccine Pfizer

Khẩn cấp xin ý kiến thành viên Chính phủ việc mua vaccine Pfizer

Khẩn cấp xin ý kiến thành viên Chính phủ việc mua vaccine Pfizer

Thủ tướng: Mua vaccine phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Thủ tướng: Mua vaccine phòng COVID-19 là trường hợp cấp bách, phải thực hiện ngay

Công ty Pfizer yêu cầu Việt Nam trả lời việc mua vaccine Covid-19 chậm nhất ngày 18/5

Công ty Pfizer yêu cầu Việt Nam trả lời việc mua vaccine Covid-19 chậm nhất ngày 18/5

Trường hợp cấp bách, được chỉ định thầu mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19

Trường hợp cấp bách, được chỉ định thầu mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Tránh tiêu cực, thất thoát khi mua sắm hàng hóa chống COVID-19

Tránh tiêu cực, thất thoát khi mua sắm hàng hóa chống COVID-19

Đà Nẵng tính lại giá 15 cơ sở nhà đất công sản đắc địa

Đà Nẵng tính lại giá 15 cơ sở nhà đất công sản đắc địa

Chủ đầu tư có chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu?

Chủ đầu tư có chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu?

Xác định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Xác định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước