Với 2 bát phở, học sinh Thủ đô đủ uống sữa cả tháng

Với 2 bát phở, học sinh Thủ đô đủ uống sữa cả tháng

Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm 2018

Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm 2018

Xử lý ra sao nếu gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu?

Xử lý ra sao nếu gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu?

Gói thầu không có nhà thầu tham gia, xử lý như nào?

Gói thầu không có nhà thầu tham gia, xử lý như nào?

Mua sắm công xanh mới ở mức độ khuyến khích

Mua sắm công xanh mới ở mức độ khuyến khích

Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sai phạm

Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sai phạm

Đấu thầu KTX Học viện Cán bộ TP.HCM: 'Dấu hiệu thông đồng'

Đấu thầu KTX Học viện Cán bộ TP.HCM: 'Dấu hiệu thông đồng'

Hủy bỏ kết quả đấu thầu tại Học viện Cán bộ TP.HCM

Hủy bỏ kết quả đấu thầu tại Học viện Cán bộ TP.HCM

Sơn La: Nhiều nghi vấn trong hồ sơ mời thầu cần được làm rõ

Sơn La: Nhiều nghi vấn trong hồ sơ mời thầu cần được làm rõ

Đảm bảo hoạt động kiến trúc phát triển, cạnh tranh lành mạnh

Đảm bảo hoạt động kiến trúc phát triển, cạnh tranh lành mạnh

Luật hóa để các công trình có bản sắc dân tộc

Luật hóa để các công trình có bản sắc dân tộc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho ý kiến về Luật Kiến trúc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho ý kiến về Luật Kiến trúc

Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải góp ý cho Dự Luật Kiến trúc

Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải góp ý cho Dự Luật Kiến trúc

Đâu là điểm nghẽn lớn của thị trường bất động sản?

Đâu là điểm nghẽn lớn của thị trường bất động sản?

Cảnh báo nhiều kẻ hở từ các dự án BT để doanh nghiệp trục lợi

Cảnh báo nhiều kẻ hở từ các dự án BT để doanh nghiệp trục lợi

Có hiện tượng doanh nghiệp trục lợi từ chính sách BT

Có hiện tượng doanh nghiệp trục lợi từ chính sách BT

HoREA: Chỉ định nhà đầu tư là lỗ hổng pháp lý làm xuất hiện 'cai đầu dài' dự án để trục lợi

HoREA: Chỉ định nhà đầu tư là lỗ hổng pháp lý làm xuất hiện 'cai đầu dài' dự án để trục lợi

Chuyện đấu thầu của những gói thầu cấp bách

Chuyện đấu thầu của những gói thầu cấp bách

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hàng trăm tỷ đồng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được hàng trăm tỷ đồng

Về gói thầu sữa học đường ở Hà Nội của công ty cổ phần thực phẩm sữa TH

Về gói thầu sữa học đường ở Hà Nội của công ty cổ phần thực phẩm sữa TH

Di dời hệ thống điện có thể chỉ định thầu?

Di dời hệ thống điện có thể chỉ định thầu?

Mua sắm bằng kinh phí được giao khoán có phải đấu thầu?

Mua sắm bằng kinh phí được giao khoán có phải đấu thầu?

Kinh phí được giao khoán có phải đấu thầu?

Kinh phí được giao khoán có phải đấu thầu?

Mức phí cao tốc Bắc – Nam: khởi điểm 1.500 đồng/km

Mức phí cao tốc Bắc – Nam: khởi điểm 1.500 đồng/km

Điều kiện tham gia tổ xét thầu

Điều kiện tham gia tổ xét thầu

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cần làm rõ việc bán thầu trái luật

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Cần làm rõ việc bán thầu trái luật

Lợi lớn đấu thầu bảo trì đường bộ qua mạng

Lợi lớn đấu thầu bảo trì đường bộ qua mạng

Công ty Khí Cà Mau bị tố 'không ủng hộ nhà thầu ngoài'

Công ty Khí Cà Mau bị tố 'không ủng hộ nhà thầu ngoài'

Sơn La: Thanh tra gói thầu trang phục kiểm lâm 2018

Sơn La: Thanh tra gói thầu trang phục kiểm lâm 2018