Đề xuất phê duyệt quy hoạch mở rộng sân bay Cát Bi đón 13 triệu khách

Cục Hàng không Việt Nam vừa có tờ trình đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Cát Bi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, cảng hàng không quốc tế Cát Bi được mở rộng với quy mô đạt 13 triệu hành khách/năm.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/de-xuat-phe-duyet-quy-hoach-mo-rong-san-bay-cat-bi-don-13-trieu-khach-post299474.html