Sản xuất thuốc tiêu hóa Peridom-M không đạt chất lượng bị phạt 40 triệu đồng

Sản xuất thuốc tiêu hóa Peridom-M không đạt chất lượng bị phạt 40 triệu đồng

Viên nén Sebemin bị cấm buôn bán, sử dụng vì không đạt chất lượng

Viên nén Sebemin bị cấm buôn bán, sử dụng vì không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Sebemin

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Sebemin

Yêu cầu thu hồi khẩn một loại thuốc siro ho nhập ngoại

Yêu cầu thu hồi khẩn một loại thuốc siro ho nhập ngoại

Thu hồi thuốc ho Fenspirol

Thu hồi thuốc ho Fenspirol

Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương: Sản phẩm liên tiếp bị buộc thu hồi và đình chỉ sản xuất

Công ty CP Dược Vật tư Y tế Hải Dương: Sản phẩm liên tiếp bị buộc thu hồi và đình chỉ sản xuất

Đình chỉ lưu hành thuốc tiêu hóa Peridom – M do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc tiêu hóa Peridom – M do không đạt chất lượng

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén điều trị bệnh đau dạ dày

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén điều trị bệnh đau dạ dày