Tây Ninh: Tăng cường thực hiện 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia'

Tây Ninh: Tăng cường thực hiện 'Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia'

Phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ

Phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ

Hải Dương: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Đông

Hải Dương: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người xứ Đông

Tự chủ bệnh viện: Nguy cơ bệnh viện tuyến cuối càng quá tải

Tự chủ bệnh viện: Nguy cơ bệnh viện tuyến cuối càng quá tải

Bệnh viện công - Giao tự chủ nhưng không biết tự chủ cái gì?

Bệnh viện công - Giao tự chủ nhưng không biết tự chủ cái gì?

Tự chủ bệnh viện công lập: Bảo đảm hài hòa lợi ích cơ sở y tế và người bệnh

Tự chủ bệnh viện công lập: Bảo đảm hài hòa lợi ích cơ sở y tế và người bệnh

Khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực quản lý văn học nghệ thuật

Khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực quản lý văn học nghệ thuật

Cần có kênh đối thoại định kỳ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam

Cần có kênh đối thoại định kỳ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam

Đối thoại định kỳ về văn hóa, giáo dục

Đối thoại định kỳ về văn hóa, giáo dục

Cần phê phán mạnh những suy thoái về đạo đức, tham nhũng

Đối thoại định kỳ về văn hóa trên các phương tiện truyền thông

Đối thoại định kỳ về văn hóa trên các phương tiện truyền thông

'Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019'- ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: - Bài học từ Đà Nẵng! (Kỳ 1: Luồng 'đại phong' mang tên Nghị quyết 33)

'Hưởng ứng giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019'- ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: - Bài học từ Đà Nẵng! (Kỳ 1: Luồng 'đại phong' mang tên Nghị quyết 33)

8 tháng đầu năm, kinh tế Vĩnh Phúc ghi nhận mức tăng trưởng khá

8 tháng đầu năm, kinh tế Vĩnh Phúc ghi nhận mức tăng trưởng khá

Nội dung tọa đàm 'Tự chủ bệnh viện: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh'

Nội dung tọa đàm 'Tự chủ bệnh viện: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh'

Nét đẹp văn hóa ứng xử đang dần biến mất

Nét đẹp văn hóa ứng xử đang dần biến mất

Sau bài viết trên PLVN góp ý về đề án thí điểm tự chủ BV: Bộ Y tế bác đề xuất nhân sự của BV Chợ Rẫy

Sau bài viết trên PLVN góp ý về đề án thí điểm tự chủ BV: Bộ Y tế bác đề xuất nhân sự của BV Chợ Rẫy

Làm gì để ngăn 'lợi ích nhóm' khi bệnh viện 'tự chủ toàn diện'?

Làm gì để ngăn 'lợi ích nhóm' khi bệnh viện 'tự chủ toàn diện'?

Tọa đàm về các giải pháp triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 02/NQ-CP

Tọa đàm về các giải pháp triển khai Nghị quyết 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 02/NQ-CP