Hội nghị Quân chính Quân khu 4 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị Quân chính Quân khu 4 triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Sư đoàn 324 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 3 cấp ngoài thực địa, có 1 phần thực binh

Sư đoàn 324 diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 3 cấp ngoài thực địa, có 1 phần thực binh

Chủ động triển khai thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống

Chủ động triển khai thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống

Chủ tịch HĐND TP: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

Chủ tịch HĐND TP: Thực hiện nghiêm các chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

Hà Nội: Bỏ phiếu tín nhiệm với 36 lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội: Bỏ phiếu tín nhiệm với 36 lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội: Bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND Thành phố

Hà Nội: Bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND Thành phố

Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Danh sách 36 chức danh được HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm

Danh sách 36 chức danh được HĐND TP Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm

Thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do HĐND bầu

Thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 36 chức danh do HĐND bầu

Hai tân Ủy viên UBND TP Hà Nội là ai?

Hai tân Ủy viên UBND TP Hà Nội là ai?

Miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

HĐND TP Hà Nội bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND TP

HĐND TP Hà Nội bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND TP

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu làm Ủy viên UBND TP Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái được bầu làm Ủy viên UBND TP Hà Nội

Miễn nhiệm và bầu bổ sung hai Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội

Miễn nhiệm và bầu bổ sung hai Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội

Hai tân Ủy viên UBND TP. Hà Nội vừa được bầu bổ sung là ai?

Hai tân Ủy viên UBND TP. Hà Nội vừa được bầu bổ sung là ai?

Hà Nội bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND Thành phố

Hà Nội bầu bổ sung 2 chức danh Ủy viên UBND Thành phố

Hà Nội miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố với thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố với thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố

Hà Nội bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố

Miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND Thành phố Hà Nội

Miễn nhiệm và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND Thành phố Hà Nội

Hà Nội miễn nhiệm và bầu bổ sung hai Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội miễn nhiệm và bầu bổ sung hai Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội miễn nhiệm Ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội miễn nhiệm Ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội bầu bổ sung hai ủy viên UBND thành phố

Hà Nội bầu bổ sung hai ủy viên UBND thành phố

Hà Nội bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND TP

Hà Nội bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND TP

Hà Nội miễn nhiệm hai Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội miễn nhiệm hai Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội miễn nhiệm ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội miễn nhiệm ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Hà Nội với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Miễn nhiệm Ủy viên UBND TP Hà Nội với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Miễn nhiệm 2 ủy viên UBND TP Hà Nội

Miễn nhiệm 2 ủy viên UBND TP Hà Nội

Tân Tư lệnh Quân khu 4 chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Tân Tư lệnh Quân khu 4 chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Hà Nội sẽ miễn nhiệm chức danh đối với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội sẽ miễn nhiệm chức danh đối với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Tin tức Hà Nội 24h: Điểm mặt 4 cán bộ đánh bạc tại nơi làm việc

Tin tức Hà Nội 24h: Điểm mặt 4 cán bộ đánh bạc tại nơi làm việc

HĐND TP Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh

HĐND TP Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh

Hà Nội không lấy phiếu tín nhiệm với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Hà Nội không lấy phiếu tín nhiệm với Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh

Vì sao HĐND TP Hà Nội chỉ lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo thay vì 37?

Vì sao HĐND TP Hà Nội chỉ lấy phiếu tín nhiệm 36 lãnh đạo thay vì 37?

Biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội thừa nhận xử chưa đến nơi

Biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn: Hà Nội thừa nhận xử chưa đến nơi

Sẽ miễn nhiệm Ủy viên UBND TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Doãn Anh

Sẽ miễn nhiệm Ủy viên UBND TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Doãn Anh

Tư lệnh Quân khu 4 thăm, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Tư lệnh Quân khu 4 thăm, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm hai nhân sự cấp tướng

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm hai nhân sự cấp tướng

Điều động, bổ nhiệm 2 tướng Quân đội

Điều động, bổ nhiệm 2 tướng Quân đội

Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái làm tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái nhận bàn giao nhiệm vụ

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái nhận bàn giao nhiệm vụ

Bộ Tư lệnh Thủ đô chính thức có Tư lệnh mới

Bộ Tư lệnh Thủ đô chính thức có Tư lệnh mới

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái nhận bàn giao nhiệm vụ

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái nhận bàn giao nhiệm vụ

Hà Nội: Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hà Nội: Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô