Làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận

Làm tròn nhiệm vụ với dân chính là làm tốt công tác dân vận

Bản chất công tác dân vận là củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng

Bản chất công tác dân vận là củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng

Tiếp tục đẩy mạnh và linh hoạt, sáng tạo công tác thanh vận trong đoàn viên thanh niên

Tiếp tục đẩy mạnh và linh hoạt, sáng tạo công tác thanh vận trong đoàn viên thanh niên

Công tác dân vận góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Công tác dân vận góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

Công tác dân vận củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân

Công tác dân vận củng cố quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân

Công tác dân vận góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Công tác dân vận góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước

Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận

Triển khai các văn bản mới về công tác dân vận khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận

Triển khai các văn bản mới của Ðảng về công tác dân vận

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới năm 2019, 2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng

Đưa văn bản của Đảng về công tác dân vận thực sự đi vào cuộc sống

Nâng cao vai trò nữ công nhân viên chức lao động trong thời kỳ đổi mới

Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận, đoàn thể

Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận, đoàn thể

Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận - đoàn thể

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Trưởng ban Dân vận Trung ương: Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận, đoàn thể

Lựa chọn cán bộ uy tín, có kinh nghiệm làm công tác mặt trận, đoàn thể

Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài

Huy động sức mạnh tổng hợp tham gia công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Hai kinh nghiệm xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

Triển khai một số văn bản của Đảng về công tác dân vận

Đảm bảo chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản, kết luận của Trung ương

Đảm bảo an ninh năng lượng phải là nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ

Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Đẩy mạnh gia tăng trữ lượng dầu khí nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia

Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Phấn đấu đến năm 2030, sản lượng điện đạt khoảng 550 - 600 tỉ KWh.

Tổng kết thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Các hoạt động phải thiết thực, tạo niềm tin cho nhân dân

Ưu tiên nguồn lực phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Xây dựng TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Củng cố, phát triển văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số 'đa dạng trong thống nhất'

Thành tựu nổi bật của 30 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Phát triển Thừa Thiên Huế trên nền tảng cố đô di sản

Thừa Thiên - Huế: Thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm miền trung

Thừa Thiên - Huế là thành phố trực thuộc Trung ương vào 2025

Xây dựng đô thị di sản Thừa Thiên - Huế

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học

Hội nghị quán triệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy cho các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH

Hội thảo về định hướng của phê bình văn học nghệ thuật

Cấp thiết củng cố, phát triển lực lượng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập

Kiên Giang: Hội nghị sơ kết các chuyên đề về quốc phòng, an ninh (nhiệm kỳ 2015-2020)

Tạo bước chuyển mới trong Chiến lược xây dựng xã hội học tập

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 11 đến 16-11)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định một số nhân sự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị ghi nhận thành tựu của Thừa Thiên-Huế và Buôn Ma Thuột

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp cho ý kiến về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị

Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về xây dựng và phát triển TT-Huế và Đắk Lắk

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về phát triển Thừa Thiên - Huế, thành phố Buôn Ma Thuột

Bộ Chính trị cho ý kiến về phát triển Thừa Thiên - Huế, thành phố Buôn Ma Thuột

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị ghi nhận nỗ lực khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển của Thừa Thiên - Huế, Buôn Ma Thuột

Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và TP. Buôn Ma Thuột đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Xây dựng, phát triển Thừa Thiên Huế và TP. Buôn Ma Thuột đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Bộ Chính trị ghi nhận thành tựu của Thừa Thiên-Huế và Buôn Ma Thuột

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị ghi nhận nỗ lực khai thác tốt tiềm năng, lợi thế phát triển của Thừa Thiên Huế, Buôn Ma Thuột

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Buôn Ma Thuột

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Ðề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Buôn Ma Thuột

Bộ Chính trị ghi nhận thành tựu của Thừa Thiên-Huế và Buôn Ma Thuột

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân - quan điểm chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phát triển GD thường xuyên: Luật hóa vai trò của trường đại học

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương

Tin vắn

Mới ra tù có được vay vốn Ngân hàng làm ăn?

Ông Hồ Văn Năm được cho thôi làm đại biểu Quốc hội