Genco1: Đảm bảo nguồn nhiên liệu để phát điện mua khô

Genco1: Đảm bảo nguồn nhiên liệu để phát điện mua khô

'Chuyển động' mới trên công trường NMNĐ Thái Bình 2

'Chuyển động' mới trên công trường NMNĐ Thái Bình 2

EVN và Tổng công ty Đông Bắc bàn giải pháp cấp than cho điện

EVN và Tổng công ty Đông Bắc bàn giải pháp cấp than cho điện

NMNĐ Sông Hậu 1: Quyết tâm đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

NMNĐ Sông Hậu 1: Quyết tâm đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

'Chuyển động' mới trên công trường NMNĐ Thái Bình 2

'Chuyển động' mới trên công trường NMNĐ Thái Bình 2

Giao ban công trường NMNĐ Thái Bình: Ghi nhận các kiến nghị của nhà thầu

Giao ban công trường NMNĐ Thái Bình: Ghi nhận các kiến nghị của nhà thầu

NMNĐ Sông Hậu 1: Phấn đấu đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

NMNĐ Sông Hậu 1: Phấn đấu đưa Dự án vào vận hành trước thời hạn

Kịch bản nào dành cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Kịch bản nào dành cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Nhiệt điện than trong tổng sơ đồ năng lượng QG đổi mới

Nhiệt điện than trong tổng sơ đồ năng lượng QG đổi mới

PV Power làm việc với Socíeté Générale để thu xếp vốn cho Nhơn Trạch 3&4

PV Power làm việc với Socíeté Générale để thu xếp vốn cho Nhơn Trạch 3&4

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Chờ văn bản quyết định 'số phận' dự án

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2: Chờ văn bản quyết định 'số phận' dự án

Nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để NMNĐ Thái Bình 2 phát điện

Nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để NMNĐ Thái Bình 2 phát điện

PV Power đầu tư hơn 1,4 tỷ USD cho Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4

PV Power đầu tư hơn 1,4 tỷ USD cho Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4

Tăng tốc thanh quyết toán

Tăng tốc thanh quyết toán

Gỡ khó cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Gỡ khó cho dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

PVN: Đề xuất khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để Nhiệt điện Thái Bình 2 về đích

PVN: Đề xuất khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để Nhiệt điện Thái Bình 2 về đích

Cần có giải pháp cấp bách gỡ khó cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Cần có giải pháp cấp bách gỡ khó cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

'Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đang có những bước tiến triển tích cực'

'Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đang có những bước tiến triển tích cực'

Thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2 là ích nước, lợi dân

Thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2 là ích nước, lợi dân

Sức trẻ trên công trường NMNĐ Thái Bình 2

Sức trẻ trên công trường NMNĐ Thái Bình 2