Hoàn thành cải tạo đường dây 220kV Phả Lại – rẽ Nhiệt điện Hải Dương

Hoàn thành cải tạo đường dây 220kV Phả Lại – rẽ Nhiệt điện Hải Dương

Vào lúc 2h20 phút ngày 2/5, tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý dự án các công trình điện...
Hoàn thành dự án trọng điểm của truyền tải điện

Hoàn thành dự án trọng điểm của truyền tải điện

Trạm biến áp số 220kV đầu tiên của Việt Nam đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành

Trạm biến áp số 220kV đầu tiên của Việt Nam đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành

Đóng điện công trình trạm biến áp số đầu tiên ở miền Bắc

Đóng điện công trình trạm biến áp số đầu tiên ở miền Bắc

Trạm biến áp số đầu tiên của EVNNPT đi vào vận hành với mức đầu tư hơn 348 tỷ đồng

Trạm biến áp số đầu tiên của EVNNPT đi vào vận hành với mức đầu tư hơn 348 tỷ đồng

Đóng điện công trình trạm biến áp số đầu tiên của EVNNPT

Đóng điện công trình trạm biến áp số đầu tiên của EVNNPT

Đóng điện công trình TBA số đầu tiên tại Việt Nam

Đóng điện công trình TBA số đầu tiên tại Việt Nam

Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín

Đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín

NPMB: Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500 kV Tây Hà Nội – Thường Tín

NPMB: Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường dây 500 kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Dồn lực cho dự án quan trọng cấp điện cho phía tây Thủ đô

Dồn lực cho dự án quan trọng cấp điện cho phía tây Thủ đô

Cần tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín

Cần tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín

Đẩy nhanh thi công dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội-Thường Tín

Đẩy nhanh thi công dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội-Thường Tín

Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Nội gấp rút về đích

Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Hà Nội gấp rút về đích

Đẩy nhanh thi công dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Đẩy nhanh thi công dự án đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Đẩy nhanh xây dựng đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

Đẩy nhanh xây dựng đường dây 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín

TP. Hà Nội cần sớm giải quyết vướng mắc mặt bằng cho Dự án Đường dây 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín

TP. Hà Nội cần sớm giải quyết vướng mắc mặt bằng cho Dự án Đường dây 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín

Đưa vào vận hành hàng loạt công trình truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện hè

Đưa vào vận hành hàng loạt công trình truyền tải điện, đảm bảo cung cấp điện hè

EVNNPT đóng điện nhiều dự án cho mùa hè 2020

EVNNPT đóng điện nhiều dự án cho mùa hè 2020

EVVNPT đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

EVVNPT đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

Đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

Đóng điện vận hành tạm máy biến áp 500kV Nho Quan

Thêm một công trình đóng điện chống quá tải vào cao điểm Hè

Thêm một công trình đóng điện chống quá tải vào cao điểm Hè

Đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội: Chờ gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội: Chờ gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Gỡ khó giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội

Gỡ khó giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội

Đưa vào vận hành 2 dự án cấp điện cho khu vực Hà Nội

Đưa vào vận hành 2 dự án cấp điện cho khu vực Hà Nội